De BC-scan vertaalt de vijf basiscompetenties uit de Beroepsstandaard Schoolleiders VO naar uw eigen werksituatie. Nadat u uw eigen competenties heeft beschreven kunt u tevens collega's vragen om anoniem feedback te geven. Zo krijgt u een gedegen beeld op basis waarvan u uw eigen ontwikkelplan opstelt.

Ga naar de BC-scan.

Zelfscan

De zelfscan van het Schoolleidersregister VO (SRVO) brengt op een eenvoudige manier je persoons- en schoolleiderskenmerken in kaart. De scan bestaat uit twaalf onderdelen, waaronder een 360-graden feedback. Het resultaat van de zelfscan krijg je in de vorm van een poster of document te zien. Meer informatie