Over het traject de Inwerkimpuls

Het traject de inwerkimpuls bestaat uit drie onderdelen welke zowel op de individuele schoolleider, de school en het schoolbestuur en de sector zijn gericht:

  • Vanaf najaar 2016 tot op heden zijn er speciale inwerkadviseurs (zie onder) beschikbaar gesteld door de VO-academie om scholen te helpen met het opzetten en verbeteren van hun inwerkprogramma’s. Onze vraag aan u is wat u als school nodig heeft om een inwerkprogramma op maat (verder) te realiseren. Hiervoor stellen we onze inwerkadviseurs voor één of twee gesprekken als sparringpartner beschikbaar. Wij hopen dat zij u en de school met behulp van de handreiking verder op weg kunnen helpen.
  • Begin 2017 is een landelijke publicatie over inwerkprogramma’s verschenen inclusief een korte handreiking en best practices. Hierin staat welke elementen een inwerkprogramma zou moeten bevatten en hoe zo’n programma tot stand kan worden gebracht. Overigens zonder een blauwdruk te zijn. 
  • Tot slot is er speciaal voor beginnende schoolleiders uit het midden management een inspirerende en kennisrijke tweedaagse, waarin de vele facetten van het schoolleiderschap de revue zullen passeren.
     

Inwerkadviseurs Schoolleiders

Afspraak maken

Wilt u kosteloos een afspraak maken met een inwerkadviseur voor 1 á 2 gesprekken? Stuur dan een mail naar info@vo-academie.nl o.v.v. 'Afspraak Inwerkadviseur'. Er staan 3 inwerkadviseurs tot uw beschikking, allemaal ervaren in het ondersteunen van scholen. Hieronder stellen zij zich aan u voor:

 Wie zijn zij?

Marita van dam 2

Marita van Dam:
Ik ben sinds 1995 werkzaam in het onderwijs: eerst als docent en conrector in het VO, daarna als organisatieadviseur in het PO en VO. Ik heb gemerkt dat álle schoolorganisaties baat hebben bij een aanpak waarin de menselijke maat centraal staat. Onderwijs is van, door en voor mensen, wat inhoudt dat mijn blik altijd gericht is op de mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. Vanuit mijn huidige rol als organisatieadviseur en trainer help ik scholen en besturen hun onderwijs te organiseren en meer lerend te maken. Gecombineerd met mijn gedegen kennis en ervaring op diverse terreinen ben ik in staat de brug te slaan tussen theorie en praktijk, tussen beleid en de werkvloer. Het steeds weer op zoek zijn naar de juiste verbinding tussen onderzoek en de onderwijspraktijk is mijn persoonlijke missie.

Juul velvis 2

Juul Velvis: 
Vanuit 15 jaar ervaring met het thema leiderschapsontwikkeling als opleider, coach, trainer, adviseur ben ik nu ook inzetbaar als inwerkadviseur voor de VO academie. Vanuit deze functie kijk ik er naar uit om met u in gesprek te gaan over de inwerkperiode voor een startend leidinggevende. Thema's van gesprek waar u aan kunt denken zijn: welke opdracht heeft de startende leidinggevende meegekregen? Hoe kijkt u aan tegen vormen van begeleiding: intern en/of extern? Welke verwachtingen spelen een rol? Ik zie het als mooie reflectiemomenten die enerzijds de positie van een leidinggevende die start tegen het licht houdt en anderzijds mogelijke inzichten aan het licht brengt waar we landelijk gezien ons voordeel mee kunnen doen.

Katern

Lees het katern inwerkprogramma's voor beginnend schoolleiders.

Katern