Nationale Schoolleiders Top 2018

De Nationale Schoolleiders Top is speciaal voor schoolleiders uit het voortgezet onderwijs.
Nationale schoolleiders top

Na drie succesvolle edities van de Nationale Schoolleiders Top VO (NST VO) zal op donderdag 8 november 2018 de vierde NST VO 2018 plaatsvinden. 

U vervult als schoolleider een cruciale rol binnen uw school. Als leider van een team of een school bent u de sleutelfiguur tussen het bestuur en de praktijk van de leraar, de leerling en de ouders. Het succes van uw school staat of valt met uw leiderschap en de manier waarop u uw team of school aanstuurt. Uw individuele ontwikkeling als schoolleiders en de ambities, drijfveren en uitdagingen van u en de beroepsgroep staan centraal tijdens de Top.

Zodra de programmering bekend is, zaldeze pagina verder aangevuld worden.