Nationale schoolleiders top

Na drie succesvolle edities van de Nationale Schoolleiders Top VO (NST VO) vond op donderdag 8 november 2018 de vierde NST VO 2018 plaats. 

U vervult als schoolleider een cruciale rol binnen uw school. Als leider van een team of een school bent u de sleutelfiguur tussen het bestuur en de praktijk van de leraar, de leerling en de ouders. Het succes van uw school staat of valt met uw leiderschap en de manier waarop u uw team of school aanstuurt. Uw individuele ontwikkeling als schoolleiders en de ambities, drijfveren en uitdagingen van u en de beroepsgroep staan centraal tijdens de Top.