Talentontwikkeling vinden we in het onderwijs voor leerlingen erg belangrijk. Maar hoe staat het ervoor met talentontwikkeling van docenten? Oriëntatie op leiderschap is gericht op docenten uit het voortgezet onderwijs met de interesse om teamleider of rector te worden. Dit leertraject biedt docenten de unieke gelegenheid zich te oriënteren richting een leidinggevende functie en tevens te ervaren wat een dergelijke positie inhoudt.

Voor wie

De leergang ‘Oriëntatie op leiderschap’ is ontwikkeld voor docenten met leiderschapsambities die de mogelijkheden willen verkennen voor een toekomstige leiderschapsfunctie binnen het onderwijs. De deelnemers doen dit samen met zijn of haar leidinggevende die gedurende de gehele periode een context creëert waarin de docent kan leren en experimenteren en helpt in het proces van reflecteren en keuzes maken.

Doel

Het doel van dit programma is om ambitieuze docenten inzicht te geven in (hun) leiderschap, zodat zij in staat zijn een bewuste keuze te maken ten aanzien van een loopbaanstap naar een leidinggevende positie in het onderwijs. Docenten krijgen zicht op hun drijfveren en ambities ten aanzien van leiderschap. Zij ontdekken waartoe zij leiding willen geven, wat hun kwaliteiten zijn en wat te doen wanneer het spannend wordt. Tevens krijgen docenten zicht in wat een leidinggevende positie in school betekent en ontwikkelen zij een leidinggevend perspectief. Aan dit leertraject nemen in totaal per groep 20 docenten deel. Het programma neemt de uitgangspunten van het LOB programma voor leerlingen als leidraad. Bij loopbaan oriëntatie en begeleiding wordt een cyclus van loopbaanleren doorlopen; een proces van voortdurend actief en bewust werken aan een zelfbeeld en zelfontwikkeling om ‘klaar’ te zijn op het moment van loopbaankeuzes.