Schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs staan voor een stevige opgave; de wereld verandert en dat zorgt voor nieuwe vraagstukken in de school. Opvallend genoeg worden starters in een leidinggevende of bestuurlijke functie op de meeste scholen nog niet structureel en gericht ingewerkt. Daarom organiseert de VO-academie van 8 tot 12 november 2021 de ‘Week van de starter’. Tijdens deze week vinden verschillende bijeenkomsten plaats rond dit thema en delen we relevante publicaties en instrumenten om - samen met leidinggevenden en HR - werk te maken van een goede start.