Er zijn vast vraagstukken die je in je rol als bestuurder tegenkomt en waar je van gedachten over wilt wisselen met andere bestuurders. Vaak zoeken we dan contact met een collega-bestuurder uit de eigen sector. Maar wat zou het je opleveren als die uitwisseling ook met bestuurders uit andere sectoren plaatsvindt? Door intersectoraal te leren kun je als bestuurder werken aan een verbreed referentiekader. Nieuwe inzichten en ideeën kunnen een bijdrage leveren aan je professionele ontwikkeling en bestuurskracht.
 

Intervisie

Wij bieden de mogelijkheid om met deelnemers uit verschillende sectoren deel te nemen aan intervisie om samen te komen tot nieuwe inzichten. De meerwaarde van intervisie is de mate van diepgang. Intervisie biedt de gelegenheid om te kijken hoe het handelen en de waarden en normen van de vraagsteller doorwerken in de situatie.

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij professionals een beroep doen op hun collega’s of vakgenoten om inzicht te krijgen in werk gerelateerde vraagstukken. In een vaste groep deelnemers wordt met een methode als leidraad en via het stellen van vragen een vraagstuk van een van de deelnemers ontvouwd.” -  Monique Bellersen, intervisiebegeleider.
 

Werkwijze

In een vaste groep van ongeveer 6 personen wordt met een ingebrachte casus een vraagstuk van een van de deelnemers ontvouwd. De deelnemers komen uit het onderwijs, de zorg en woningcorporaties en hebben een functie als bestuurder van grote organisaties (100 -1000 medewerkers). De thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • De positie en rol van de bestuurder in de organisatie
  • Relatie met de Raad van Toezicht
  • Relatie met de Medezeggenschapsraad
  • Governance
  • Integriteit in de organisatie

De bijeenkomsten worden begeleid door Monique Bellersen, een ervaren intervisiebegeleider in zowel de zorg- als onderwijssector. Het traject bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst en daarna zes keer een bijeenkomst van ongeveer 2 uur. De data voor de bijeenkomsten zullen in gezamenlijkheid met de deelnemende bestuurders worden vastgesteld.
 

Interesse? 

Heb je interesse om aan dit intersectorale intervisietraject deel te nemen? Laat het ons weten via deze interesselijst. Er is met regelmaat een groep die opstart, je kunt dus altijd meedoen.

De kosten zijn €750, - ex. BTW.