Netwerken met collega's

Naast het inhoudelijke aspect van een masterclass biedt het de ideale gelegenheid om te netwerken met collega's uit het hele land. Dit sociale aspect van een masterclass maakt het daarom heel eenvoudig om contacten te leggen die ook na afloop van de masterclass nog ontzettend waardevol zijn.

Aankomende masterclasses

13 februari 2020 Masterclass Weloverwogen keuzen: de meerwaarde van onderzoek in uw school(leider)praktijk
 

Schoolleiders houden zich in toenemende mate bezig met het onderbouwen van hun strategische en onderwijskundige visie met in- en externe onderzoeksresultaten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat onderzoeksmatig werken bijdraagt aan betere leerprestaties en veranderingen in de schoolcultuur.

Tijdens deze masterclass leert u meer over de principes van (wetenschappelijk) onderzoek en het onderzoeksmatig werken. Samen met Annemarie Neeleman verkent u de toepassingsmogelijkheden van onderzoek in uw schoolpraktijk. Tevens wordt een verbinding gemaakt tussen het onderzoeksmatig werken, leiddinggeven en het creëren van een onderzoekende cultuur in de school.

Meer informatie
 

12 maart 2020
 
Masterclass Switchen en klimmen: het vergroten van kansengelijkheid in de school
 

Kansengelijkheid binnen het onderwijs is niet alleen een kwestie van stelselwijzigingen, maar ook van een mentale shift bij studenten en professionals en een cultuuromslag binnen onderwijsinstellingen. Iliass El Hadioui vertelt tijdens deze masterclass over het switchgedrag van leerlingen tussen de wereld binnen en buiten de leeromgeving. Hij laat zien hoe jongeren de veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen om de onderwijsladder te ervaren als hun ladder om te beklimmen. 

Meer informatie
 

16 april 2020
 
Masterclass Governance: de dialoog tussen bestuur en RvT over onderwijskwaliteit

 

In het samenspel tussen bestuur en intern toezicht neemt de kwaliteit van onderwijs een steeds belangrijkere plek in. Hoe zorgt u ervoor dat het gesprek over onderwijskwaliteit de juiste focus krijgt? Welke indicatoren kunt u gebruiken om verantwoording te geven over onderwijskwaliteit in brede zin? En, hoe zorgt u voor goede afstemming tussen het gesprek met de RvT en dat met de organisatie? Op basis van concrete voorbeelden gaat Hartger Wassink met u aan de slag om meer houvast te krijgen. Door theorie met praktijk te verbinden worden de aanknopingspunten duidelijk om het gesprek met de raad van toezicht de goede focus te geven.

Meer informatie
 

26 mei 2020

18 juni 2020

 
Masterclass Switchen en klimmen: het vergroten van kansengelijkheid in de school

Kansengelijkheid binnen het onderwijs is niet alleen een kwestie van stelselwijzigingen, maar ook van een mentale shift bij studenten en professionals en een cultuuromslag binnen onderwijsinstellingen. Iliass El Hadioui vertelt tijdens deze masterclass over het switchgedrag van leerlingen tussen de wereld binnen en buiten de leeromgeving. Hij laat zien hoe jongeren de veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen om de onderwijsladder te ervaren als hun ladder om te beklimmen. 

Meer informatie (26-5)

Meer informatie (18-6)