Samen werken aan gedeelde ambities

De VO-academie en de VO-raad staan voor goed onderwijs voor leerlingen. Dat vereist goed schoolleiderschap en onderwijsbestuur.

Uitgangspunten professionalisering

Stappen zetten in professionele ontwikkeling is niet altijd even eenvoudig. Het begint al met het stellen van de juiste leervraag.

Leren van collega-schoolleiders en bestuurders

Het leren van en met elkaar is de meest populaire leervorm onder schoolleiders en bestuurders. Want juist in de interactie met de ander kunnen nieuwe inzichten ontstaan of een nieuw perspectief op een dilemma. In al het opleidingsaanbod van de VO-academie is ‘samen van en met elkaar leren’ het uitgangspunt.

Leiderschapsthema's

Binnen de VO-academie staan acht leiderschapsthema’s centraal. Thema’s die van invloed zijn op de onderwijsorganisatie en de het dagelijks werk van de schoolleider en bestuurder. Niet op alle thema’s biedt de VO-academie continu een eigen aanbod maar zijn wel inhoudelijke katernen ontwikkeld.