In de Bestuursbrief bij de ALV van november 2016 is aangekondigd dat de VO-raad zoekt naar vormen waarin de professionalisering van de bestuurder een gezamenlijke basis kan krijgen. Begin 2017 is hiertoe een werkgroep opgericht, bestaande uit bestuurders uit het VO, aangevuld met twee bestuurders uit het PO. De werkgroep heeft zich voorgenomen voorlopig niet de discussie te voeren over een register of profiel, maar zich eerst op de inhoud te willen richten. Met als hoofdvraag: op welke thema’s richt een bestuurder zich bij zijn of haar professionele ontwikkeling?

Op deze pagina vindt u een ‘set professionaliseringsthema’s’. Deze set is op 28 maart 2019 als herziene versie gepresenteerd nadat de thema's op 31 mei 2018 tijdens de ALV van de VO-raad zijn vastgesteld. Daarnaast vindt u ook een uitgebreider document met de redeneerlijn en verantwoording bij de totstandkoming van deze set, opgesteld door Sam Terpstra. Hierin treft u ook de belangrijkste argumenten aan om voor een gezamenlijke set te kiezen.

De professionaliseringsthema’s  zijn geschreven vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief. Het is een hulpmiddel om richting te geven aan de professionaliseringsbeweging; een hulpmiddel dat de komende jaren door de beroepsgroep verder zal worden ontwikkeld.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via info@vo-academie.nl o.v.v. ‘professionaliseringthema’s bestuurders'. 

Download hier de bestanden: