Online intervisie: reflecteer samen op relevante vraagstukken rondom de coronacrisis

Vanaf 2 juni mogen scholen hun leerlingen weer (gedeeltelijk) op locatie verwelkomen. Er is in de voorgaande weken hard gewerkt aan het vormgeven van onderwijs dat rekening houdt met anderhalve meter afstand. Nu de leerlingen weer naar school gaan, is het goed om te evalueren hoe de plannen voor de inrichting van het onderwijs in de praktijk uitgevoerd worden. Tijdens een online intervisiebijeenkomst gaat u in groepen van maximaal acht personen diepgaand en reflectief in gesprek over urgente vraagstukken. De komende periode organiseert de VO-academie verschillende online intervisiebijeenkomsten, deze vindt in het overzicht onderaan deze pagina.

Hoe zorgt u ervoor dat u zich niet alleen laat leiden door alles wat urgent is? Hoe kunt u rust nemen in de hectiek en weloverwogen beslissingen nemen? Hoe verzorgt u samen met uw team goed en duurzaam onderwijs in deze hectische periode? Hoe zorgt u er als leidinggevende voor dat iedereen gemotiveerd blijft om door te gaan? Veel vragen die beantwoord moeten worden vanuit een onderwijskundige en maatschappelijke visie op onderwijs, rekening houdend met wat leerlingen nodig hebben en kijkend naar wat mogelijk is op school en thuis. Om u als schoolleider of bestuurder te ondersteunen bij dergelijke vraagstukken, organiseren we online intervisiesessies waarbij u reflectief met elkaar in gesprek gaat. Onder begeleiding van een ervaren intervisiebegeleider gaat u diepgaand en reflectief met elkaar in gesprek in kleine groepen van maximaal 8 personen. Juist nu geeft reflectie, uitwisseling en onderling contact met collega’s inzicht en perspectief op dilemma’s en vraagstukken die leven bij u als schoolleider of bestuurder en die spelen in en rondom de school.
 

Nieuwe intervisietrajecten in ontwikkeling

De VO-academie is volop bezig met het ontwikkelen van twee nieuwe intervisietrajecten die najaar 2020 starten. Het is nu al mogelijk om uw interesse kenbaar te maken voor deelname aan deze trajecten.

Als leidinggevende staat u voor de complexe taak om inhoudelijk en strategisch vorm te geven aan het onderwijs van de toekomst. Dit vraagt creativiteit, wendbaarheid en een visie op hoe u een leercultuur ontwikkelt waarin dialoog en samenwerking voorop staat. Om u te faciliteren in deze veranderende rol, heeft de VO-academie twee nieuwe intervisietrajecten ontwikkeld die najaar 2020 starten. In beide trajecten wisselen we intervisie af met lezingen en workshops. Bovendien krijgt u relevante bronnen aangereikt, zoals literatuur, podcasts en video’s. In het intervisietraject voor schoolleiders uit het middenmanagement ligt de focus op de dialoog over anders lesgeven, anders organiseren en anders leidinggeven. Het intervisietraject voor eindverantwoordelijk schoolleiders focust op uw interne kompas als schoolleider: wie u bent als persoon heeft immers invloed op de professionele en strategische keuzes die u maakt in en voor de school.

Heeft u interesse in de nieuwe intervisietrajecten en wilt u hierover op de hoogte worden gehouden? Laat dan uw gegevens achter via dit interesseformulier.
 

Onderzoek naar intervisie als ontwikkelingsmethodiek

Professionaliseringsactiviteiten kunnen worden opgedeeld in formele en informele leermomenten. Uit onderzoek blijkt dat een mix van formeel en informeel de voorkeur heeft van schoolleiders. Op het gebied van informeel leren is in toenemende mate aandacht voor intervisie. Bij deze vorm van collegiaal leren, bespreken professionals vraagstukken uit hun dagelijkse werkpraktijk om samen tot nieuwe inzichten te komen.  

Veel onderzoek naar de werking en effectiviteit van intervisie op lange termijn is nog niet gedaan, maar onderzoek uit 2003 laat zien dat intervisie erg zinvol kan zijn. Deelnemers komen sneller tot de kern van hun werkproblemen, ze ontdekken waar hun sterke en zwakke kanten zitten en kijken daardoor op nieuwe manieren naar hun werkpraktijk. Dit onderzoek suggereert echter wel dat de effecten meer liggen op het gebied van denken dan van doen. In 2008 is onderzoek gedaan naar nieuwere vormen van intervisie, waarbij de focus ligt op de professionele ontwikkeling van de vraagsteller en minder op de vraag zelf. Ook in dit onderzoek zijn de deelnemers aan intervisietrajecten enthousiast: ze hebben veel geleerd van intervisie, ze zijn beter geworden in het vinden van oplossingen en hun zelfbewustzijn en zelfvertrouwen zijn gegroeid. Het lijkt er dus op dat het toegenomen zelfvertrouwen en handelingsrepertoire de deelnemers competenter maakt in hun werkpraktijk. Meer informatie over bovengenoemde onderzoeken kunt u vinden in deze publicatie.
 

Katern 'Leren door vragen en luisteren. Intervisie als ontwikkelingsmethodiek'