Intervisie

Intervisie is een vorm van collegiaal leren waarin professionals met elkaar problemen en vragen uit hun dagelijkse werkpraktijk bespreken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deelnemers uit intervisietrajecten tal van effecten op hun persoonlijk functioneren melden, zoals: meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, meer tevredenheid over hun werk, meer stressbestendigheid, meer vakinhoudelijke kennis en meer professionele competenties.

Binnen de VO-academie zijn de intervisietrajecten Lead & Learn, en Lerend Leiderschap ontwikkeld.

Lead & Learn is er speciaal voor team- en afdelingsleiders uit het voortgezet onderwijs en Lerend Leiderschap voor eindverantwoordelijk schoolleiders.