Twee nieuwe intervisietrajecten voor schoolleiders

Als leidinggevende staat u voor de complexe taak om inhoudelijk en strategisch vorm te geven aan het onderwijs van de toekomst. Dit vraagt creativiteit, wendbaarheid en een visie op hoe u een leercultuur ontwikkelt waarin dialoog en samenwerking voorop staan. Om zowel eindverantwoordelijk schoolleiders als schoolleiders uit het middenmanagement te faciliteren in deze veranderende rol, heeft de VO-academie twee nieuwe intervisietrajecten ontwikkeld die in 2021 van start gaan. 

De succesvolle intervisietrajecten Lead & Learn en Lerend Leiderschap, waarvan de laatste tranches inmiddels zijn afgesloten, lieten zien hoe krachtig intervisie is als methodiek om diepgaand met elkaar in gesprek te gaan. De twee nieuwe intervisietrajecten zijn als het ware een vervolg op deze trajecten. Voor schoolleiders uit het middenmanagement is het traject Leidinggeven in dialoog ontwikkeld. Het nieuwe intervisietraject voor eindverantwoordelijk schoolleiders heet Strategisch en persoonlijk leiderschap. In beide trajecten wisselen we intervisie af met lezingen en inhoudelijke workshops. Bovendien krijgt u relevante bronnen aangereikt, zoals literatuur, podcasts en video’s. Bekijk het aanbod voor de beschikbaarheid van deze trajecten.

Onderzoek naar intervisie als ontwikkelingsmethodiek

Professionaliseringsactiviteiten kunnen worden opgedeeld in formele en informele leermomenten. Uit onderzoek blijkt dat een mix van formeel en informeel de voorkeur heeft van schoolleiders. Op het gebied van informeel leren is in toenemende mate aandacht voor intervisie. Bij deze vorm van collegiaal leren, bespreken professionals vraagstukken uit hun dagelijkse werkpraktijk om samen tot nieuwe inzichten te komen.  

Veel onderzoek naar de werking en effectiviteit van intervisie op lange termijn is nog niet gedaan, maar onderzoek uit 2003 laat zien dat intervisie erg zinvol kan zijn. Deelnemers komen sneller tot de kern van hun werkproblemen, ze ontdekken waar hun sterke en zwakke kanten zitten en kijken daardoor op nieuwe manieren naar hun werkpraktijk. Dit onderzoek suggereert echter wel dat de effecten meer liggen op het gebied van denken dan van doen. In 2008 is onderzoek gedaan naar nieuwere vormen van intervisie, waarbij de focus ligt op de professionele ontwikkeling van de vraagsteller en minder op de vraag zelf. Ook in dit onderzoek zijn de deelnemers aan intervisietrajecten enthousiast: ze hebben veel geleerd van intervisie, ze zijn beter geworden in het vinden van oplossingen en hun zelfbewustzijn en zelfvertrouwen zijn gegroeid. Het lijkt er dus op dat het toegenomen zelfvertrouwen en handelingsrepertoire de deelnemers competenter maakt in hun werkpraktijk. Meer informatie over bovengenoemde onderzoeken kunt u vinden in deze publicatie.
 

Katern 'Leren door vragen en luisteren. Intervisie als ontwikkelingsmethodiek'