Twee nieuwe intervisietrajecten voor schoolleiders

Als leidinggevende staat u voor de complexe taak om inhoudelijk en strategisch vorm te geven aan het onderwijs van de toekomst. Dit vraagt creativiteit, wendbaarheid en een visie op hoe u een leercultuur ontwikkelt waarin dialoog en samenwerking voorop staan. Om zowel eindverantwoordelijk schoolleiders als schoolleiders uit het middenmanagement te faciliteren in deze veranderende rol, heeft de VO-academie twee nieuwe intervisietrajecten ontwikkeld die in 2021 van start gaan. 

De succesvolle intervisietrajecten Lead & Learn en Lerend Leiderschap, waarvan de laatste tranches inmiddels zijn afgesloten, lieten zien hoe krachtig intervisie is als methodiek om diepgaand met elkaar in gesprek te gaan. De twee nieuwe intervisietrajecten zijn als het ware een vervolg op deze trajecten. Voor schoolleiders uit het middenmanagement is het traject Leidinggeven in dialoog ontwikkeld. Het nieuwe intervisietraject voor eindverantwoordelijk schoolleiders heet Strategisch en persoonlijk leiderschap. In beide trajecten wisselen we intervisie af met lezingen en inhoudelijke workshops. Bovendien krijgt u relevante bronnen aangereikt, zoals literatuur, podcasts en video’s. Aanmelden voor beide trajecten is vanaf nu mogelijk!

Leidinggeven in dialoog

 

Als team- of afdelingsleider heeft u een sleutelpositie in de school; u legt de verbinding tussen leerlingen, docenten en de eindverantwoordelijk schoolleider. Juist daarom is het belangrijk dat u de dialoog aangaat met verschillende betrokkenen. Dit nieuwe intervisietraject gaat in op de vraag hoe u, vanuit dialoog met anderen, inhoudelijk en strategisch vorm kunt geven aan actuele vraagstukken. We besteden tijdens dit traject aandacht aan thema’s als veranderkunde, gespreid leiderschap, co-creatie, professionele leercultuur en het verbindende gesprek, telkens met de focus op anders lesgeven, anders organiseren en anders leidinggeven.
 

Start: 15 januari 2021  
Meer informatie: Zie de informatiepagina Leidinggeven in dialoog

 

Strategisch en persoonlijk leiderschap

 

Hoe gaat u als schoolleider op een strategische manier om aan vraagstukken over bijvoorbeeld onderwijsinhoud, samenwerking, innovatie en flexibilisering? En hoe houdt u oog voor uw persoonlijke waarden binnen uw leidinggevende functie? In dit nieuwe intervisietraject verkent u deze vragen samen met collega-schoolleiders, door een combinatie van inhoudelijke workshops en intervisiesessies. De nadruk binnen dit intervisietraject ligt op uw strategische rol vanuit uw interne kompas als schoolleider: wie u bent als persoon heeft immers invloed op de professionele en strategische keuzes die u maakt in en voor de school.
 

Start: 12 februari 2021  
Meer informatie:
 
Zie de informatiepagina Strategisch en persoonlijk leiderschap

 

Onderzoek naar intervisie als ontwikkelingsmethodiek

Professionaliseringsactiviteiten kunnen worden opgedeeld in formele en informele leermomenten. Uit onderzoek blijkt dat een mix van formeel en informeel de voorkeur heeft van schoolleiders. Op het gebied van informeel leren is in toenemende mate aandacht voor intervisie. Bij deze vorm van collegiaal leren, bespreken professionals vraagstukken uit hun dagelijkse werkpraktijk om samen tot nieuwe inzichten te komen.  

Veel onderzoek naar de werking en effectiviteit van intervisie op lange termijn is nog niet gedaan, maar onderzoek uit 2003 laat zien dat intervisie erg zinvol kan zijn. Deelnemers komen sneller tot de kern van hun werkproblemen, ze ontdekken waar hun sterke en zwakke kanten zitten en kijken daardoor op nieuwe manieren naar hun werkpraktijk. Dit onderzoek suggereert echter wel dat de effecten meer liggen op het gebied van denken dan van doen. In 2008 is onderzoek gedaan naar nieuwere vormen van intervisie, waarbij de focus ligt op de professionele ontwikkeling van de vraagsteller en minder op de vraag zelf. Ook in dit onderzoek zijn de deelnemers aan intervisietrajecten enthousiast: ze hebben veel geleerd van intervisie, ze zijn beter geworden in het vinden van oplossingen en hun zelfbewustzijn en zelfvertrouwen zijn gegroeid. Het lijkt er dus op dat het toegenomen zelfvertrouwen en handelingsrepertoire de deelnemers competenter maakt in hun werkpraktijk. Meer informatie over bovengenoemde onderzoeken kunt u vinden in deze publicatie.
 

Katern 'Leren door vragen en luisteren. Intervisie als ontwikkelingsmethodiek'