Intervisie

Intervisie is een vorm van collegiaal leren waarin professionals met elkaar problemen en vragen uit hun dagelijkse werkpraktijk bespreken. Uit de jaarlijkse monitor gehouden onder schoolleiders blijkt intervisie een zeer populaire leervorm onder schoolleiders.

Voordelen van intervisie

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deelnemers uit intervisietrajecten tal van effecten op hun persoonlijk functioneren melden, zoals:

• Meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn;

• Meer tevredenheid over hun werk, meer stressbestendigheid;

• Meer vakinhoudelijke kennis;

• Meer professionele competenties.

Dat maakt intervisie als vorm van leren vooral interessant voor die beroepsbeoefenaren die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken, bijvoorbeeld om meer grip te krijgen op hun taak. De VO-academie biedt op dit moment een aantal intervisie-trajecten.