Oriëntatie op besturen: voor een realistisch perspectief op het beroep bestuurder 


De eindverantwoording dragen voor een of meer scholen is geen kleine opgave. Als bestuurder draag je verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit, voor het welzijn van medewerkers en de veiligheid van leerlingen. En dat in een omgeving die voortdurend verandert en steeds complexer wordt. Dat vraagt nogal wat. Bijvoorbeeld de bereidheid om verantwoording af te leggen en een voorbeeldrol te vervullen, keuzes te maken op grond van een duidelijke onderwijsvisie en zichtbaar te zijn in het maatschappelijke debat.  
 

Voor wie?

Speciaal voor schoolleiders die de serieuze ambitie hebben om bestuurder te worden, heeft de VO-academie het leertraject ‘Oriëntatie op besturen’ ontwikkeld. Een gedegen en inspirerend traject dat deelnemers een start laat maken met het verwerven van een realistisch beeld van het beroep én een eerste inzicht geeft in de eigen individuele professionele kwaliteiten in relatie tot de rol van bestuurder. Zo kunt u als schoolleider een gefundeerde en bewuste keuze maken voor het beroep.  
 

Wat levert het u op?

Na afloop van dit leertraject heeft u:

 • beter zicht op eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten in relatie tot de rol van bestuurder 
 • inzicht in het beroep van schoolbestuurder 
 • kennis gemaakt met het samenspel tussen besturen en de Raad van Toezicht  
 • kennis gemaakt met de professionaliseringsthema’s en Code Goed Bestuur 
 • een netwerk van collega’s met wie u samen leert en reflecteert 
 • inspirerende gesprekken met ervaren bestuurders 

   

Programma op hoofdlijnen

De inhoud van het programma is nog in ontwikkeling en wordt samengesteld met medewerking van diverse bestuurders. Op hoofdlijnen bestaat dit traject uit drie gezamenlijke bijeenkomsten waarin thema’s centraal staan als ‘De rol van de bestuurder of de Code goed Onderwijsbestuur. Per bijeenkomst wordt het thema ingeleid door een expert. De in 2018 vastgestelde Set professionaliseringsthema’s vormen de ruggengraat van dit traject. In het traject gaat u ook aan de slag met casuïstiek. Tevens verwachten wij van u dat u tussentijds diverse opdrachten maakt via VOnkel, het online leer- en kennisplatform van de VO-academie.  

De moderator voor dit traject is Judith Steenvoorden. Zij is voorzitter College van Bestuur van ZAAM VO geweest van 2012 tot en met september 2018. Zij werd voorzitter van deze nieuwe organisatie na de teloorgang van Amarantis Onderwijsgroep. Haar ervaringen, dilemma’s en inzichten neemt zij mee in haar rol als moderator van deze leergang. In het dagelijks leven begeleidt zij nu PO,VO en MBO organisatie als managing partner van Leaders for Solutions bij complexe strategische vraagstukken en leiderschapsontwikkeling.
 

Criteria voor deelname

Dit oriëntatietraject is gezien de diepgang en studiebelasting specifiek bestemd voor schoolleiders met een serieuze ambitie om binnen afzienbare tijd bestuurder te worden. Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor het inplannen van een intakegesprek om uw motivatie voor deelname verder te bespreken. Voor dit leertraject zijn er maximaal 15 plekken beschikbaar.
 

Data en locatie

 • 13 februari 2020
 • 3 april 2020
 • 29 mei 2020

Elke bijeenkomst vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur. 

Locatie: Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 

Kosten

400,- Euro (excl. BTW)
 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit traject, kunt u contact opnemen met Janine Mommers, projectleider leertrajecten.
Haar e-mailadres is: janinemommers@vo-academie.nl.
 

Aanmelden

U kunt zich inschrijven via dit formulier. Voorafgaand aan het traject vult u een online vragenlijst in, waarna er contact wordt opgenomen voor een intakegesprek.