Nieuwe technologieën spelen een belangrijke rol in het realiseren van ambities van eigentijds onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het anders organiseren van lessen en het bieden van meer maatwerk. Het is van belang dat u zich als bestuurder bewust bent van de mogelijke risico’s van technologieën en regie kunt nemen over de ontwikkeling. Tijdens het nieuwe leertraject Regie op digitalisering komen deze onderwerpen aan bod. 

Voor wie?

Dit leertraject is bedoeld voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. 

Wat levert deelname op?

Na deelname aan dit traject:   

 • heeft u inzicht in nieuwe technologieën en nieuwe toepassingen van technologie in het onderwijs. 
 • bent u zich bewust van de publieke waarden van het onderwijs en kunt u sturing geven aan technologie die in lijn is met de onderwijsambities. 
 • bent u in staat om het implementatieproces van technologie te ondersteunen, zonder dat u alle inhoudelijke kennis heeft. 
 •  heeft u uw eigen leervraag met betrekking tot dit thema verder uitgewerkt en verkend tijdens de intervisiebijeenkomsten. 
   

Programma op hoofdlijnen

Het doel van dit leertraject is inzicht te geven in technologische ontwikkelingen in het onderwijs en de vragen die u zich daarbij dient te stellen. U leert dus op een andere manier te kijken naar de materie. Tijdens de inhoudelijke sessies staan drie onderwerpen centraal: 

 • Blok 1: Digitale toepassingen 
  Om te begrijpen hoe om te gaan met nieuwe digitale educatieve toepassingen, moet u deze toepassingen eerst leren kennen. In het eerste blok zoomen we daarom in op nieuwe technologieën en nieuwe toepassingen van technologie in het onderwijs. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en technologie? Waar liggen de kansen en waar liggen de risico’s? Spreker: Inge Molenaar (Radboud Universiteit) 
   
 • Blok 2: Sturen met waarden
  Als bestuurder staat u voor de uitdaging om eigenaarschap te houden over technologische ontwikkelingen en sturing te geven aan technologie die in lijn is met de ambities van het onderwijs. In het tweede blok van dit leertraject leert u hoe u technologie inzet die nodig is om innovatief onderwijs aan te bieden, met oog voor de publieke waarden van het onderwijs. Hoe verkrijgt u technologie die voldoet aan de (publieke) waarden van het onderwijs? Hoe bepaalt u uw waarden? En wat is daarin uw bestuurlijke verantwoordelijkheid? Spreker: Jeroen van den Hoven (TU Delft)
   
 • Blok 3: Begeleidingsethiek
  In het laatste blok staat de implementatiefase centraal. Vanaf het moment van implementatie gaat technologie een dynamische relatie aan met de onderwijsrealiteit. Dat betekent dat het impact heeft op het leerproces, het werk van professionals en de schoolcontext. Als bestuurder draagt u de verantwoordelijkheid om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden, zonder tot in detail inhoudelijk kennis te hebben van de technologieën. Hoe begeleidt u de implementatie van technologie op waardevolle en verantwoorde wijze, zonder dat u als bestuurder alle inhoudelijke kennis heeft? Spreker: Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente)
   

Intervisie 

Tijdens dit leertraject gaat u daarnaast in intervisiegroepen het gesprek met elkaar aan: samen met andere deelnemers reflecteert u op uw eigen leervraag en doet nieuwe inzichten op. Stichting Kennisnet verzorgt de inhoudelijke expertise over onderwijs en ICT tijdens deze intervisiebijeenkomsten. 

Praktische informatie

Data: 

 

 

 

 

 

 • Startbijeenkomst en workshop Impact Lab Studio Monnik | 11 februari 2022, 09.30 - 13.00
 • Blok 1 - Technologische Ontwikkeling door dr. Inge Molenaar en intervisiebijeenkomst 1 | 11 maart 2022, 09.30 - 13.00
 • Blok 2 - Sturen met waarden door prof. dr. Jeroen van den Hoven en intervisiebijeenkomst 2 | 8 april 2022, 09.30 - 13.00
 • Blok 3 - Begeleidingsethiek door prof. dr. ir. Peter Paul Verbeek en intervisiebijeenkomst 3 | 13 mei 2022, 09.30 - 13.00
 • Slotbijeenkomst | 17 juni 2022, 09.30 - 13.00
Locatie: Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Kosten: De deelnemersbijdrage is €750,- exclusief btw.
Meer informatie: Heeft u vragen over dit leertraject? Stuur dan een e-mail naar info@vo-academie.nl.
Aanmelden: 

Meld u nu aan voor het leertraject Regie op digitalisering.