Durven met intervisie - Dialogiseren leren - Draagvlak realiseren - Samen creëren 

 

Als team- of afdelingsleider heb jij een belangrijke sleutelpositie in je school; je verbindt leerlingen, docenten en de eindverantwoordelijk schoolleider. Juist daarom is het belangrijk dat je in dialoog blijft met verschillende betrokkenen. Dit intervisietraject gaat in op de vraag hoe jij, vanuit dialoog, inhoudelijk en strategisch vorm kunt geven aan actuele, organisatorische vraagstukken. Hierbij valt te denken aan toenemende werkdruk of loopbaanontwikkeling bij docenten, meer samenwerking binnen teams en de regio of hoe flexibiliseren en onderwijs op maat bieden. We besteden tijdens dit traject aandacht aan thema’s als veranderkunde, gespreid leiderschap, co-creatie en het professionele gesprek. Telkens met de focus op anders lesgeven, anders organiseren en anders leidinggeven. 
 

Voor wie?  

Dit intervisietraject is bedoeld voor schoolleiders uit het middenmanagement zoals teamleiders, afdelingsleiders en unitleiders. Voorafgaand aan het traject wordt een intake met alle deelnemers gevoerd.
 

Wat levert deelname op?  

Na het doorlopen van dit traject:   

 • Heb jij de persoonlijke leervraag over je ontwikkeling in de organisatie uitgediept; 
 • Ben je in staat een professionele dialoog te voeren met je teamleden; 
 • Heb je een visie ontwikkeld op het creëren van een leercultuur waarin dialoog en samenwerking centraal staan; 
 • Krijg je inzicht in je eigen capaciteiten als veranderaar; 
 • Ben je meer bewust van je eigen leiderschapskwaliteiten; 
 • Weet je meer en beter hoe jij anderen kunt aansturen, ook in uitdagende tijden.
   

Programma op hoofdlijnen 

Hoe geef je samen met je docententeam(s) vorm aan het leerproces in de school? En hoe behoud je daarbij eigenheid en kwaliteit? Als leidinggevende is het je taak om, inhoudelijk en strategisch, vorm te geven aan dergelijke vraagstukken.

Intervisie is een vorm van collegiaal leren waarbij professionals vraagstukken uit hun dagelijkse praktijk met elkaar bespreken. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers door intervisie meer:  

 • Zelfverzekerd en zelfbewust zijn 
 • Tevreden zijn over hun werk  
 • Stressbestendig zijn 
 • Competenties en vakinhoudelijke kennis hebben 

Juist na een periode waarin veel scholen een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt, kan intervisie van grote waarde zijn. Door samen met collega’s te reflecteren op de veranderingen, komt u tot nieuwe inzichten en perspectieven.

Dit intervisietraject bestaat uit vijf bijeenkomsten, waaronder een tweedaagse. Tijdens de bijeenkomsten staan de ochtenden in het teken van vakinhoud; tijdens lezingen en workshops leer je meer over leiderschap en de professionele dialoog. Daarnaast reiken we je verschillende relevante bronnen aan, van literatuur tot podcasts en video’s. 

Tijdens de middagen gaan we in begeleide intervisiesessies aan de slag met de kennis uit de ochtendsessies. Door middel van intervisie reflecteer je op je eigen functioneren en doe je nieuwe inzichten op. Het is de bedoeling dat je op deze manier aan de slag gaat met je eigen leervraag.

Sprekers

Onder andere:

Rens van Loon

Prof. dr. Rens van Loon is hoogleraar Dialogical Leadership aan de Tilburg University. Hij benadert leiderschap als een fenomeen dat in dialoog onderzocht kan worden vanuit meerdere perspectieven: filosofie, psychologie en organisatieleer. De boodschap van Rens van Loon is dat goed leiderschap zonder dialoog niet mogelijk is. Rens gaat met jou in gesprek over de interne dialoog, die een schoolleider kan en moet voeren met betrekking tot de eigen functie als leidinggevende. Hij doet dit op basis van zijn boek ‘Dialogisch Leiderschap. Als het ik wijkt’. 

Thom Verheggen

Na 20 jaar leidinggeven aan vernieuwing in verschillende vormen en organisaties, ontdekte Thom Verheggen dat het team met minder managen veel meer voor elkaar kreeg. Hij zag dat patroon ook bij andere organisaties en schreef daarover het boek ‘Ontmanagen voor managers’. Daarna werkte hij mee aan 'Anders Vasthouden' van Wouter Hart (Verdraaide Organisaties). Vorig jaar verscheen hun nieuwe boek 'De Oplossingenmachine (van moeten naar willen)’.

Maaike Arends

Maaike Arends (1974) is werkzaam als Sociaal en Organisatiepsycholoog en raakte van meet af aan gefascineerd door de dynamiek die in organisaties zicht- en voelbaar is tijdens organisatieveranderingsprocessen. Ze richt zich op thema’s als (persoonlijk) leiderschap in verandering, groeps- en systeemdynamica. Haar kracht zit daarbij in het bewustmaken van gedragspatronen en de rol die deze patronen vervullen in een organisatiesysteem. 

Maaike werkt voor diverse opdrachtgevers in zowel de profit als non-profit sector aan uitdagende vraagstukken op het gebied van Leiderschap in Veranderen. Als kerndocent is zij actief in het commercieel postdoctoraal onderwijs (TSM Business School, AOG School of Management) en ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie).

Praktische informatie

Data: 

 

 • Vrijdag 27 september 2024 - Start- en infomiddag
 • Donderdag 21 & vrijdag 22 november 2024 - Tweedaagse
 • Vrijdag 10 januari 2025 - Intervisie
 • Vrijdag 7 februari 2025  - Intervisie (ochtend)
 • Vrijdag 21 maart 2025 - Intervisie & slotdag

Locatie: 

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Kosten: 

Deelname aan het traject bedraagt €750,00 (excl. BTW). 

Inschrijven: 

Meld je aan via dit formulier.

Vragen? 

Voor vragen over dit leertraject kun je contact opnemen via info@vo-academie.nl o.v.v. Leidinggeven in dialoog.