Durven met intervisie - Dialogiseren leren - Draagvlak realiseren - Samen creëren 

 

De eerste bijeenkomst is inmiddels achter de rug; je kunt je desondanks nog altijd aanmelden voor dit traject. Wil je toch op een later moment deelnemen? In het najaar van 2024 start een nieuwe tranche. Geef je interesse alvast door via info@vo-academie.nl.

 

Als team- of afdelingsleider heb jij een belangrijke sleutelpositie in je school; je verbindt leerlingen, docenten en de eindverantwoordelijk schoolleider. Juist daarom is het belangrijk dat je in dialoog blijft met verschillende betrokkenen. Dit intervisietraject gaat in op de vraag hoe jij, vanuit dialoog, inhoudelijk en strategisch vorm kunt geven aan actuele, organisatorische vraagstukken. Hierbij valt te denken aan toenemende werkdruk of loopbaanontwikkeling bij docenten, meer samenwerking binnen teams en de regio of hoe flexibiliseren en onderwijs op maat bieden. We besteden tijdens dit traject aandacht aan thema’s als veranderkunde, gespreid leiderschap, co-creatie en het professionele gesprek. Telkens met de focus op anders lesgeven, anders organiseren en anders leidinggeven. 
 

Voor wie?  

Dit intervisietraject is bedoeld voor schoolleiders uit het middenmanagement zoals teamleiders, afdelingsleiders en unitleiders. Voorafgaand aan het traject wordt een intake met alle deelnemers gevoerd.
 

Wat levert deelname op?  

Na het doorlopen van dit traject:   

 • Heb jij de persoonlijke leervraag over je ontwikkeling in de organisatie uitgediept; 
 • Ben je in staat een professionele dialoog te voeren met je teamleden; 
 • Heb je een visie ontwikkeld op het creëren van een leercultuur waarin dialoog en samenwerking centraal staan; 
 • Krijg je inzicht in je eigen capaciteiten als veranderaar; 
 • Ben je meer bewust van je eigen leiderschapskwaliteiten; 
 • Weet je meer en beter hoe jij anderen kunt aansturen, ook in uitdagende tijden.
   

Programma op hoofdlijnen 

Hoe geef je samen met je docententeam(s) vorm aan het leerproces in de school? En hoe behoud je daarbij eigenheid en kwaliteit? Als leidinggevende is het je taak om, inhoudelijk en strategisch, vorm te geven aan dergelijke vraagstukken.

Intervisie is een vorm van collegiaal leren waarbij professionals vraagstukken uit hun dagelijkse praktijk met elkaar bespreken. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers door intervisie meer:  

 • Zelfverzekerd en zelfbewust zijn 
 • Tevreden zijn over hun werk  
 • Stressbestendig zijn 
 • Competenties en vakinhoudelijke kennis hebben 

Juist na een periode waarin veel scholen een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt, kan intervisie van grote waarde zijn. Door samen met collega’s te reflecteren op de veranderingen, komt u tot nieuwe inzichten en perspectieven.

Dit intervisietraject bestaat uit vijf bijeenkomsten, waaronder een tweedaagse. Tijdens de bijeenkomsten staan de ochtenden in het teken van vakinhoud; tijdens lezingen en workshops leer je meer over leiderschap en de professionele dialoog. Daarnaast reiken we je verschillende relevante bronnen aan, van literatuur tot podcasts en video’s. 

Tijdens de middagen gaan we in begeleide intervisiesessies aan de slag met de kennis uit de ochtendsessies. Door middel van intervisie reflecteert je op je eigen functioneren en doe je nieuwe inzichten op. Het is de bedoeling dat je op deze manier aan de slag gaat met je eigen leervraag.
 

Sprekers 

Rens van Loon  

Prof. dr. Rens van Loon is hoogleraar Dialogical Leadership aan de Tilburg University. Hij benadert leiderschap als een fenomeen dat in dialoog onderzocht kan worden vanuit meerdere perspectieven: filosofie, psychologie en organisatieleer. De boodschap van Rens van Loon is dat goed leiderschap zonder dialoog niet mogelijk is. Rens gaat met jou in gesprek over de interne dialoog, die een schoolleider kan en moet voeren met betrekking tot de eigen functie als leidinggevende. Hij doet dit op basis van zijn boek ‘Dialogisch Leiderschap. Als het ik wijkt’. De vragen die aan bod komen zijn onder meer ‘Hoe ziet mijn positie-repertoire eruit?’ ‘Hoe beïnvloed ik vanuit verschillende posities?’ en ‘Ben ik in staat mij ‘zelf’ bewust te sturen op het niveau van denken, voelen en handelen?’ De ochtend zal interactief zijn, met opdrachten tussendoor om je voor te bereiden op de intervisie later op de dag.
 

Thom Verheggen 

Wat was ook alweer de bedoeling van ons werk? En wat hebben we allemaal opgetuigd aan regels, afspraken, hiërarchie en systemen om dat te laten lukken? En helpt dat dan ook echt? Of zetten we professionals daarmee onbedoeld een beetje ‘uit’ en vragen we ons vervolgens af hoe we ze weer ‘meekrijgen’? In een levendige sessie neemt Thom Verheggen je mee in deze taaie vragen. Doen we de dingen omdat ze horen of omdat ze helpen? Werk ik als leidinggevende aan de oplossing voor het team of aan het oplossend vermogen van het team? En welk houvast zit ertussen strak sturen en helemaal loslaten?

Na 20 jaar leidinggeven aan vernieuwing in verschillende vormen en organisaties, ontdekte Thom Verheggen dat het team met minder managen veel meer voor elkaar kreeg. Hij zag dat patroon ook bij andere organisaties en schreef daarover het boek ‘Ontmanagen voor managers’. Daarna werkte hij mee aan 'Anders Vasthouden' van Wouter Hart (Verdraaide Organisaties). Recent verscheen hun nieuwe boek 'De Oplossingenmachine (van moeten naar willen)’.

 

Praktische informatie

Data: 

 

 • Start/infobijeenkomst: 29 september 2023 (14.00 – 16.30 uur)
 • Dag 2 & 3 (tweedaagse): 9 & 10 november 2023 (10.00 – 21.00 uur en 09.30 – 15.30 uur)
 • Dag 4: 12 januari 2024 (10.00 – 17.00 uur)
 • Dag 5: 22 maart 2024  (10.00 – 17.00 uur)

Locatie: 

De volgende dagen zijn in het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

Kosten: 

Deelname aan het traject bedraagt €750,00 (excl. BTW). 

Inschrijven: 

Meld je aan via dit formulier. 

Vragen? 

Wil je meer weten over het intervisietraject Leidinggeven in dialoog? Neem contact op via info@vo-academie.nl o.v.v. Leidinggeven in dialoog.