In de eerste bijeenkomst van het Netwerk voor Vrouwelijk Leiderschap in het Onderwijs - op 11 maart jl. – heeft een grote groep ‘dames met ambitie’ de kenmerken van vrouwelijk leiderschap verkend. Onder leiding van gastspreekster Mirella Visser, hebben ruim 35 teamleiders, schoolleiders en bestuurders met elkaar gesproken en gediscussieerd over de verschillen in kernstijlen van mannelijk en vrouwelijk leiderschap en de krachten en valkuilen van vrouwelijk leiderschap. Meer lezen? Klik hier.

Meer weten over de waarde van netwerkleren, voorwaarden voor succesvolle leernetwerken of heeft u interesse om een eigen leernetwerk met begeleiding van de VO-academie te starten? Klik hier.