In het najaar gaan de bijeenkomstenreeks Moreel Leiderschap en de tweede leergang Strategisch HRM in het VO van start. De inschrijving voor beide reeksen is inmiddels geopend. 

Moreel leiderschap

De VO-academie organiseert samen met Hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen Jan Bransen van de Radboud Universiteit en Wouter Sanders, lector Beroepsethiek van leraren aan de Fontys Hogeschool, een bijeenkomstenreeks Moreel Leiderschap. In deze bijeenkomstenreeks leren schoolleiders en bestuurders omgaan met de spanning tussen enerzijds hun formele leidinggevende verantwoordelijkheden en anderzijds hun morele taak. De verschillen en verbanden tussen formeel en moreel leiderschap zullen worden verkend via een combinatie van hoorcolleges, maar vooral veel praktische oefeningen, die u direct kunt toepassen. Voor meer informatie over deze reeks klik hier.

Strategisch HRM in het VO

De Universiteit Utrecht en de Universiteit van Tilburg hebben in opdracht van de VO-academie een HRM opleiding op maat ontwikkeld. De leergang Strategisch HRM behandelt de uitgangspunten van goed HRM beleid, past ze toe op de praktijk van het voortgezet onderwijs en besteedt aandacht aan de rol van verschillende betrokkenen. Voor meer informatie over deze leergang klik hier