Op 9 september start de tweede tranche van de succesvolle leergang Strategisch HRM, die speciaal ontwikkeld is voor schoolleiders en bestuurders die mede- of eindverantwoordelijk zijn voor het HRM beleid in hun organisatie. De VO-academie heeft de kwaliteit en tevredenheid van de eerste tranche van deze leergang, die vorige maand werd afgesloten, gemonitored. De voorlopige onderzoeksresultaten van tranche 1 laten zien dat 75% van de deelnemers zeer tevreden is over de leergang. Alle deelnemers geven aan dat de leergang hen voldoende handvatten verschaft om de eigen rol in strategisch HRM beleid te versterken en dat ze het belang inzien van goed strategisch HRM. Het gemiddelde rapportcijfer voor de leergang en toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk is een 8,6! Voor meer informatie en inschrijven klik hier.