In mei 2014 hebben ruim 626 schoolleiders en bestuurders hun mening gegeven ten aanzien van het schoolleidersregister en de beroepsstandaard. Alle resultaten van de brede veldraadpleging zijn nu beschikbaar

Belangrijke uitkomsten

- Een zeer groot deel vindt dat nieuwe schoolleiders moeten aantonen dat hij of zij voldoet aan de basiskwalificaties die deel uitmaken van de beroepsstandaard. Meer dan 74% vindt dat dit kan door een positief afgerond assessment van eerder gevolgde opleidingen.

- De overgrote meerderheid (88%-93%) is het eens met het instellen van een overgangsregeling voor zittende schoolleiders.

- Wie geregistreerd is, heeft de verplichting te werken aan professionele ontwikkeling. De overgrote meerderheid (85%-91%) vindt dat informele professionaliseringsactiviteiten, zoals intervisie, collegiale consultatie en niet-geaccrediteerde scholing en opleiding, ook moeten gelden voor herregistratie.