Op donderdag 28 augustus hebben alle schoolleiders en besturen de Informatiewaaier Beroepsstandaard ontvangen, waarmee de doelgroep geïnformeerd wordt over het voorlopige ontwerp van de beroepsstandaard. Een beroepsstandaard beschrijft wat een beroep inhoudt en wat de beoefenaren moeten kennen en kunnen. Deze beroepsstandaard vormt de basis voor het schoolleidersregister. Heeft u de informatiewaaier niet ontvangen dan kunt u deze onder aan dit bericht downloaden. Om schoolleiders nog meer te betrekken bij de totstandkoming van de beroepsstandaard worden er in september diverse activiteiten georganiseerd om een ieder de ruimte te bieden mee te praten, te denken en vorm te geven aan de beroepsstandaard. Meer informatie over de activiteiten vindt u op de website.

U kunt de informatiewaaier hier downloaden.