Tweede versie van succesvol intervisietraject voor middenmanagers in november van start!

VO-academie en School aan Zet zijn in februari 2014 gestart met Lead & Learn: een intervisietraject voor  team- en afdelingsleiders (of andere leidinggevenden, maar niet-eindverantwoordelijk) werkzaam in het voortgezet onderwijs.  Het eerste traject verloopt zeer succesvol. Om die reden is besloten om in het najaar van 2014 te starten met een tweede traject. LEES VERDER

Het traject is specifiek voor middenmanagers in het vo ontwikkeld en brengt competentieontwikkeling van teamleiders en afdelingsmanagers en de ontwikkeling van de school bij elkaar. Vanuit de eigen praktijk en ontwikkelbehoefte van team- en afdelingsmanagers biedt het traject ondersteuning en inspiratie tot verdere ontwikkeling. 

Meer informatie en het aanmeldformulier kunt u vinden op www.leadandlearn.nl, daar treft u ook het programma en data aan.