De VO-academie biedt nu ook programma’s aan voor middenmanagers werkzaam in het VO. Dit aanbod is speciaal ontwikkeld voor team- en afdelingsleiders. Dit zijn leidinggevenden die geen eindverantwoordelijkheid dragen. Het gaat bijvoorbeeld om teamleiders, unitdirecteuren of locatiedirecteuren. Deze mensen zijn de vertalers van schoolambities en -beleid naar de werkvloer. Ze sturen rechtstreeks docenten aan en zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een professionele cultuur. Er zijn momenteel 2 programma’s voor middenmanagers: het intervisietraject Lead & Learn waarbij competentieontwikkeling van de individuele deelnemer en de schoolontwikkeling centraal staan. Daarnaast start er in november een 6-daagse Training Financieel Leiderschap en Strategisch HRM voor Middenmanagers die aansluit bij praktijkvragen die leven bij deze doelgroep. Klik hier voor meer informatie.