De VO-academie is dit jaar met een pilot Leernetwerken gestart. In deze Leernetwerken worden werkgerelateerde professionaliseringsvragen van schoolleiders besproken en worden relevante vraagstukken rondom professionalisering benaderd vanuit meerdere invalshoeken. Gebleken is dat leren van en met elkaar binnen een professioneel leernetwerk een zeer efficiënte manier van professionaliseren is. Wilt u zich aansluiten bij een Leernetwerk of wilt u zelf een Leernetwerk starten? De VO-academie kan u helpen met het ondersteunen en faciliteren van een Leernetwerk. 

Ga naar pagina leernetwerken