9 september j.l. kwamen de deelnemers van de tweede leergang Strategisch HRM bijeen voor de start van de leergang waarin nadere kennismaking en een de eerste verkenning van de thema’s strategisch HRM op het programma stond.  De deelnemers gaven aan de leergang inhoudelijk uitdagend en inpirerend te vinden. 

foto