Op 27 november aanstaande legt het bestuur van de VO-raad de Beroepsstandaard voor schoolleiders in het VO ter goedkeuring voor aan de ALV. Zowel de Ledenadviesraad en het Schoolleidersoverleg adviseerden positief over de Beroepsstandaard.

De beroepsstandaard maakt deel uit van een gemeenschappelijke visie op professionalisering van schoolleiders en dient als randvoorwaarde voor het te ontwikkelen schoolleidersregister. De standaard bouwt voort op de competenties omschreven in het beroepsprofiel schoolleider VO zoals vastgesteld door de ALV op 26 september 2013. Naast competenties en bekwaamheden bevat deze beroepsstandaard negen professionele normen en een definiƫring van de beroepsgroep.

Betrokkenheid beroepsgroep

De beroepsstandaard biedt de beroepsgroep zelf de kans om te beschrijven wie schoolleiders zijn, wat zij doen en wat van hen wordt verwacht. Bij de totstandkoming van beroepsstandaard zijn in 2014 in totaal ongeveer 950 belanghebbenden actief geweest. Daarnaast zijn diverse artikelen in onderwijsbladen over het onderwerp gepubliceerd en is er drie maal een mailing naar schoolleiders/bestuurders gezonden (ruim 5.500 adressen). Met de kerngroep van het schoolleidersplatform (SLP) heeft 6 maal overleg plaatsgevonden.

De beroepsstandaard is geschreven als een levend document. Schoolleiders en bestuurders kunnen het toepassen op hun eigen werksituatie. Zij kunnen zelf bepalen en ervaren hoe de standaard hen kan ondersteunen. Wat werkt wel en wat werkt niet? Op basis van de ervaringen wordt de beroepsstandaard in 2017 geƫvalueerd en waar nodig verbeterd.