Als nieuwbakken schoolleider zit je vol goede voornemens, ambities, dromen en idealen. Je moet en wil veel dingen leren, je krijgt van de ene op de andere dag een andere rol en wil die met verve gaan vervullen.  Sommige schoolleiders komen die beginperiode niet goed door. Het lukt hen niet om in positie te komen en te blijven. Waar ligt dit aan? De VO-academie stelde zich daarom de vraag of er succes- en faalfactoren te benoemen zijn bij de begeleiding van startende teamleiders.

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een verkennend literatuuronderzoek (getoetst in interviews met eindverantwoordelijk schoolleiders), dat werd uitgevoerd in opdracht van de VO-academie, in samenwerking met het Schoolleidersregister PO en het ministerie van OCW: Inwerken van beginnende schoolleiders, In positie komen, in positie blijven. (H. Burgmans & T. van Roosmalen, KPC Groep, 2014).

Klik hier voor de publicatie.