De VO-raad wil bij besturen en scholen de mogelijkheid tot deelname aan een actiegericht onderzoek van de Universiteit Utrecht onder de aandacht brengen, gericht op het opnemen van 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum en wat dit betekent voor docenten. En op wat scholen en schoolleiders kunnen doen om docenten te ondersteunen op dit vlak. Bij deelname krijgen uw docenten de kans zich verder te professionaliseren op het terrein van 21e eeuwse vaardigheden, waarvan de hele school kan profiteren. Als school kunt u tot en met 12 maart uw interesse in deelname kenbaar maken. Meer informatie is te vinden op de website van de VO-raad.