Tijdens de Werkconfonferentie VO2020 werkt! presenteerde de VO-academie het nieuwe katern ’Samen leren in netwerken’. Het katern, over de opbrengsten van leernetwerken werd overhandigd aan Annemarie Neeleman, onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht. Zij is facilitator van de beide leernetwerken voor Vrouwelijk Leiderschap in het onderwijs, dat ondersteund wordt door de VO-academie.

In het katern wordt ingegaan op de verschillende leervomen en specifiek op de opbrengsten van leernetwerken. Daarnaast zijn er veel interessante interviews met facilitators, penvoerders en deelnemers van de leernetwerken die door de VO-academie worden ondersteund. 

U vindt het digitale katern hier. U kunt het katern ook bestellen via deze pagina.