De VO-academie heeft als doel schoolleiders, middenmanagers en bestuurders in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun verdere professionele ontwikkeling. Er is een gemeenschappelijk belang om regelmatig met vertegenwoordigers uit de leidinggevende praktijk van gedachten te wisselen over de huidige en toekomstige activiteiten van de VO-academie. Dit is graag wat wij willen doen met de gebruikersraad. De gebruikersraad kan gezien worden als een inhoudelijke sparringpartner van de VO-academie. 

Wilt u met ons meedenken?

Graag! De gebruikersraad zal bestaan uit acht tot twaalf gebruikers of potentiele gebruikers van de VO-academie. Hiermee worden schoolleiders en bestuurders VO bedoeld. De gebruikersraad komt in principe twee keer per jaar bij elkaar.

De eerste bijeenkomst is dinsdag 3 november van 17:00 tot 19:30. Deze gebruikersbijeenkomst zal plaatsvinden bij de VO-academie in Utrecht. Wilt u graag samen met ons meedenken en sparren over professionele ontwikkeling? Meldt u dan hier aan.