Er is een stille revolutie gaande in het onderwijs. Of liever: een stille evolutie. Een groeiende stroom van (inmiddels honderden!) scholen werkt met de LeerKRACHT-methodiek om ‘elke dag samen een beetje beter’ te worden. Leraren en schoolleiders reageren enthousiast op de zichtbare verbeteringen die stapsgewijs worden gerealiseerd. Scholen die eraan beginnen, blijven ermee doorgaan.

Het creëren van een verbetercultuur op schoolniveau vraagt om een actieve ondersteuning van schoolleiders en besturen. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek, maar is ook de ervaring van bedrijven die deze methodiek al jarenlang hanteren. Vandaar dat wij, gesteund door de PO-raad, VO-raad en MBO-raad, samen met enkele Nederlandse topbedrijven, een besturenprogramma hebben ontwikkeld....