Op 31 maart 2016 gaat het Schoolleidersregister VO open tijdens het VO-congres in aanwezigheid van zo’n 1.000 schoolleiders. De afgelopen periode is hard gewerkt om het register in te richten als instrument voor versterking van de individuele professionalisering en van de beroepsgroep als geheel.

De ontwikkeling van het Schoolleidersregister VO is in volle gang. De ambities van het register krijgen steeds meer vorm, mede dankzij de klankbordgroep van schoolleiders. Het Schoolleidersregister VO faciliteert, stimuleert en geeft richting aan de ontwikkeling van de schoolleider en van de beroepsgroep als geheel. Het is gericht op versterking van de beroepsgroep en biedt ruimte voor professionele ontwikkeling. Het register maakt de beroepsgroep van schoolleiders zichtbaar in de samenleving. Met goede professionele schoolleiders wordt het onderwijs kwalitatief beter.

Directeur voor het Schoolleidersregister VO gezocht

Het bestuur van de stichting zoekt de eerste directeur SRVO, een inspirerende, uitnodigende schoolleider met visie op het vak, en die er voor zorgt dat schoolleiders VO inbreng willen leveren aan inhoud en ontwikkeling van hun prachtige beroep. Die de dialoog op gang brengt over de toekomst van het VO en wat schoolleiders nodig hebben om daaraan vorm te kunnen geven. Een directeur met ideeën die resulteren in interessante bijeenkomsten, goede discussies en uitwisseling van informatie online tussen collega-schoolleiders.

Meer weten?

Informatie over het Schoolleidersregister VO en de vacature vindt u op www.schoolleidersregistervo.nl.