In de tweede helft van september en in de maand oktober starten er verschillende regiobijeenkomsten in aanloop naar de Nationale Schoolleiders Top 2016. Op deze bijeenkomsten geven we schoolleiders de gelegenheid verdieping aan te brengen in de eigen professionele ontwikkeling en willen we ook de (regionale) netwerken van schoolleiders versterken. Dat doen we door op basis van zeven thema's van de kennisbasis - een expert uit te nodigen en met nieuwe inzichten met elkaar aan de slag te gaan.

Deze regiobijeenkomsten zijn de opmaat naar de Nationale Schoolleiders Top Voortgezet Onderwijs 2016. Alle informatie over de verschillende regiobijeenkomsten vind je hier.