Er zijn zo'n 6000 schoolleiders in het vo, van beginnend teamleiders die hun taak combineren met lesgeven, tot bovenschoolse schoolleiders die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs van een paar duizend leerlingen. Wat hen verbindt is dat ze veel verstand hebben van de dagelijkse praktijk en van de uitvoering van allerlei beleidsmaatregelen. Geen van hen is eindverantwoordelijk bestuurder. Ze geven leiding, maar hebben ook allemaal een leidinggevende.

Deze schoolleiders hebben op hun scholen, die een hoge mate van autonomie kennen, veel invloed om richting te geven aan het onderwijs. Zij zijn de leiders die de taak hebben docenten en andere medewerkers mee te nemen in het traject richting nog beter, eigentijds onderwijs dat leerlingen uitdaagt en boeit. Tegelijkertijd kunnen ze  niks zonder de docenten die een cruciale rol spelen in het primaire proces én zijn ze voor een deel afhankelijk van de ruimte die ze van hun bestuurders krijgen. Dan kan je klem komen te zitten en dat is een ervaring die veel schoolleiders herkennen.

Het is geen sinecure om het onderwijs en de organisatie ervan te wijzigen als je vindt dat dit voor de leerlingen het beste is. Schoolleiders kunnen daarbij veel van elkaar en van andere leidinggevenden leren. Dat is ook de centrale gedachte achter de Nationale Schoolleiders Top die op zaterdag 10 december aanstaande voor de tweede keer wordt gehouden. De top wordt in de eerste plaats georganiseerd door schoolleiders zelf en biedt veel ruimte om te leren. Ook van leidinggevenden van buiten het onderwijs. Goed leiderschap vraagt bijzondere vaardigheden. Op de Schoolleiders Top lopen veel leidinggevenden rond die over die vaardigheden beschikken. Wat is mooier dan je daardoor te laten inspireren?
 
Kortom, de Nationale Schoolleiders Top is de moeite van het bezoeken waard. Een dag waarop het schoolleidersvak centraal staat en extra gewaardeerd wordt. Maar ook een dag waarop het schoolleiderschap versterkt kan worden tijdens een veelzijdig programma. Kom op zaterdag 10 december dus, vanaf 10.00 uur, naar De Fabrique in Utrecht. Schoolleiders verdienen het!