Middenmanagers zijn de spin in het web van de school als lerende organisatie. Maar gelegenheid voor reflectie en professionalisering is schaars.
Daar moet iets aan gebeuren, vonden de VO-academie en School aan zet. Zo werd 'Lead & Learn geboren. Unitdirecteuren, team- en afdelingsleiders spelen op school een steeds grotere rol. Meer en
meer wordt van hen verwacht dat zij samen met de docententeams het onderwijs naar een hoger plan tillen. Maar als het om hun eigen professionalisering gaat, vallen middenmanagers tussen wal en schip. Dat is een verlies voor henzelf, omdat zij persoonlijke ontwikkelingskansen missen, maar ook voor de school, die hun inbreng hard nodig heeft om te kunnen ontwikkelen. Investeren in de professionalisering van team- en afdelingsleiders loont dus op diverse fronten.

Unitdirecteuren, team- en afdelingsleiders spelen op school een steeds grotere rol. Meer en meer wordt van hen verwacht dat zij samen met de docententeams het onderwijs naar een
hoger plan tillen. Maar als het om hun eigen professionalisering gaat, vallen middenmanagers tussen wal en schip. Dat is Middenmanagers in het voortgezet onderwijs hebben een steeds belangrijkere rol in de schoolontwikkeling. Zij zijn de spin in het web van de school als lerende organisatie. Een uitdagende opdracht, waarbij het soms aan tijd ontbreekt om te reflecteren en te werken aan eigen professionalisering. Lead & Learn biedt deze tijd voor reflectie en kennisdelingen verlies voor henzelf, omdat zij persoonlijke ontwikkelingskansen missen, maar ook voor de school, die hun inbreng hard nodig heeft om te kunnen ontwikkelen. Investeren in de professionalisering van team- en afdelingsleiders loont dus op diverse fronten.