Inspirerende workshops tijdens VO-congres

Op 30 maart a.s. is het VO-congres. U kunt zich bij het online aanmelden direct inschrijven voor workshops. Wist u dat de VO-academie ook workshops aanbiedt? 

Waarom op weg naar een beroepsprofiel voor bestuurders voortgezet onderwijs?

Door onder andere bestuurders Wim Littooy, dagelijks bestuurder bij het Avicenna College, Willem de Vos, rector/ bestuurder Christelijk Lyceum Veenendaal, Geert Popma, voorzitter CvB, Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs en Marc Mittelmeijer, voorzitter CvB Quadraam
De VO-academie werkt samen met een aantal VO-bestuurders aan het formuleren van een bestuurdersprofiel VO. In deze workshop staat de waaromvraag centraal. Een gedeeld en doorleefd antwoord op deze vraag is een belangrijke voorwaarde voor een scherp en relevant profiel. 

Vragen die in de workshop aan de orde komen zijn: 
• Wat is een bestuurdersprofiel of beroepsstandaard en wat is de waarde ervan voor bestuurders?
• Wat maakt het bestuurdersprofiel relevant (voorwaarden en inhoudelijke criteria)?
• Leidt het bestuurdersprofiel automatisch tot het vormgeven van toetsing of accreditatie en zo ja, hoe zou dat er uit moeten zien? 
• Staat het proces van professionalisering centraal of heeft toetsing van bestuurders aan een beroepsprofiel ook een eigenstandige waarde?
• Moeten we iets specifieks organiseren voor het sector VO of is het juist waardevol om samen deze ontwikkeling samen met andere sectoren in gang te zetten en in te vullen? 
• Wat zijn valkuilen en turn-off’s?

Een goed begin….Inwerkprogramma voor beginnende schoolleiders

Deze workshop zal worden gegeven door Brigit Verbeek, adviseur/coach Interstudie-NDO en afwisselend ondersteund worden door de betrokken inwerkadviseurs: Harry Claessen, Juul Velvis en Marita van Dam.
Een inwerkprogramma voor leidinggevenden. In de meeste bedrijven gemeengoed. In het onderwijs eerder uitzondering dan regel. In het bedrijfsleven worden traineeprogramma’s ontwikkeld voor starters. Terwijl beginnend leidinggevenden in het onderwijs vaak zonder ondersteuningstraject vanaf de eerste dag volledige, integrale verantwoordelijkheid voor een afdeling en personeel hebben. 

In deze workshop gaan we kort in op hoe het komt dat er weinig inwerkprogramma’s voor schoolleiders bestaan in het onderwijs. We staan stil bij het fenomeen inwerkprogramma om ons vervolgens te buigen over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat inwerkprogramma’s gemeengoed worden in het onderwijs. U vormt met de andere deelnemers kort een denktank om samen antwoorden te vinden op deze prangende vraag. We maken hierbij gebruik van de methodieken van Deep Democracy.

Klaar voor de toekomst; de ontwikkeling van het beroep schoolleider

Werksessie door Netwerk voor Schoolleiders (NvS) en De Stichting voor het Schoolleidersregister (SRVO)
Als schoolleider zijn we de hele bezig met ontwikkeling. Het organiseren van leerprocessen zijn onze 'core business'. Maar hoe zit het met ons eigen leerproces? Tijdens deze werksessie nemen het Netwerk voor Schoolleiders (NvS) en De Stichting voor het Schoolleidersregister (SRVO) je mee op verkenningstocht: wat betekenen veranderende tijdperken voor het beroep schoolleider? Hoe zorgen we ervoor dat we hiervoor goed uitgerust zijn? Door het verbinden van toekomstscenario's aan de realiteit van alledag komen we tot de kern van ons vak: werken aan onderwijs dat ons ALLEN voorbereidt op de toekomst.

Bestuurstafel VO-academie, leren van elkaar over leidinggeven (collegiale visitaties; bestuurders leren van elkaar)

Leren van collega-bestuurders door elkaars bestuurlijk denken en handelen onder de loep te nemen: een krachtige manier om werk te maken van uw professionele ontwikkeling. Collega-bestuurders vervullen een vergelijkbare positie binnen de organisatie, staan voor een zelfde taak en herkennen uw dilemma’s als geen ander. In het traject Collegiale bestuurlijke visitatie worden bestuurders aan elkaar gekoppeld; ze lezen en denken met elkaar mee. En komen vaak met nieuwe inzichten. Zowel gevisiteerde als visiterende bestuurders geven aan dat zij door de visitaties anders gingen kijken naar hun eigen organisatie en werkwijze.
In deze sessie leggen deelnemende bestuurders uit wat de meerwaarde is van collegiale visitaties, wat het hen heeft opgeleverd en wat het betekent voor hun leiderschap.

Deze sessie wordt in ronde 1 en 2 afwisselend gegeven door:
Kees Hoefnagel, onafhankelijk voorzitter van visitatiecommissies Collegiale Bestuurlijke Visitaties en oud-voorzitter CvB Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Truus Vaes, voorzitter IRIS-CVO 
Hans Freitag, Voorzitter CvB bij Stichting scholengroep Leonardo da Vinci Leiden
Marcel van der Knaap, MK Interim & Advies BV - interim in onderwijs
Kees Schouten, directeur-bestuurder Purmerendse Scholengroep
Marcel Klaverkamp, directeur-bestuurder Dockinga College

Masterclass Lidewey van der Sluis: draag- en trekkracht bij leiding geven aan verandering

Inspiratiesessie door prof. dr. Lidewey van der Sluis, thought leader, econoom en hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit
Leiding geven aan verandering vraagt om draag- en trekkracht. In deze inspiratiesessie komt aan bod waarom dat zo is en op welke manier schoolleiders en –bestuurders deze krachten kunnen organiseren. Op basis van wetenschappelijke kennis zal worden onderbouwd waar en wanneer centraliseren juist is en welke factoren vragen om decentralisatie. De relevantie van de draag- en trekkracht van leidinggevenden zal worden toegelicht. Tevens krijgt u praktische tips om uw eigen leiderschap ten dienste van de school te ontwikkelen.

(Deze masterclass zit inmiddels vol)

Masterclass: de staat van Strategisch HRM in het VO, gepresenteerd op basis van recent wetenschappelijk onderzoek. (Door Prof. dr. Peter Leisink en dr. Eva Knies van de Universiteit Utrecht)

Door Prof. dr. Peter Leisink en dr. Eva Knies van de Universiteit Utrecht
Prof. dr. Peter Leisink en dr. Eva Knies van de Universiteit Utrecht vertellen over de belangrijkste uitgangspunten van strategisch personeelsbeleid. Zij doen dit aan de hand van diverse conclusies uit het onderzoek naar ‘de staat van strategisch HRM’ dat zij afgelopen najaar in opdracht van de VO-raad hebben uitgevoerd, en op basis van uitkomsten uit ‘de Spiegel’ het meetinstrument wat scholen inzicht biedt in de vraag hoe onderdelen van SHRM binnen de school ervaren worden.

Een belangrijk gespreksonderwerp zal zijn hoe u vervolgens met deze wetenschappelijke conclusies zelf aan de slag kunt gaan. Tijdens en na de presentatie zal er daarom ruimte zijn om met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag wat de geboden inzichten betekenen voor het werk van ieder van ons. Strategisch personeelsbeleid vormt al langer een van de bouwstenen van de professionele schoolorganisatie, maar is ook van groot belang voor verdere onderwijsontwikkeling.

(Deze masterclass is vol.)