Wat behelst het takenpakket van schoolleiders, wat moeten zij in huis hebben om hun werk succesvol te kunnen uitoefenen, en zijn daar verschuivingen in te zien? Hoe geven schoolleiders in de praktijk uitvoering aan hun vak, en wat zijn aandachtspunten en uitdagingen hierbij? Op 12 april is tijdens het congres van de Onderwijsinspectie de publicatie ‘Staat van de schoolleider’ gepresenteerd, waarin via onder meer inspirerende interviews met schoolleiders en deskundigen een overzicht wordt gegeven van de staat van de schoolleider anno 2017.

Naast het openingsartikel waarin de schoolleider anno 2017 wordt geportretteerd, vindt u in de publicatie onder meer 4 interviews met schoolleiders die vol trots vertellen over hun vak en hoe ze hier uitvoering aan geven. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de beroepsgroep door middel van de schoolleidersregisters in beeld gebracht, gaat wetenschapper Danielle Verschuren in op de vraag wat maakt dat een schoolleider succesvol is, worden de verschillen tussen leidinggeven in het po en het vo verkend in een duo-interview en wordt de kritische vraag gesteld of je als schoolleider wel met je voeten in de klei moet staan.

Lees de publicatie; Staat van de Schoolleider 2017

Knipsel

De publicatie is samengesteld door een redactie van 4 schoolleiders uit het po en vo, en is tot stand gekomen op initiatief van de VO-raad en AVS. Met de Staat van de Schoolleider willen de betrokkenen het vak van schoolleider en de trots op het vak in beeld brengen, alsook schoolleiders en scholen nauwer met elkaar verbinden en van elkaar laten leren.

Lees de publicatie; 'Staat van de Schoolleider 2017'