Het benutten van elkaars expertise is een krachtig professionaliseringsmiddel, ook voor bestuurders van VO organisaties. Niet voor niets wordt in één van de kwaliteitsafspraken in het Sectorakkoord gesteld dat collegiale visitaties behulpzaam kunnen zijn bij het versterken van de bestuurskracht. Dat kan door het inrichten van een visitatiestelsel waarbij men actief werkt aan kwaliteitszorg en horizontale verantwoording.

Doel?

Het doel van Collegiale Bestuurlijke Visitatie (CBV) is om het bestuurlijk denken en handelen op een hoger plan te brengen en om vernieuwing op gang te brengen. Door zelfevaluatie en gerichte feedback vanuit verschillende stakeholders wordt een impuls gegeven aan leren en verbeteren.

Onderwijsbestuurders kunnen veel van elkaar leren. Daarom ontwikkelde de VO-academie samen met bestuurders en experts collegiale bestuurlijke visitaties.Tijdens fase één werden veertien
besturen gevisiteerd en maakten zij zelf deel uit van een visitatiecommissie. Begin maart is alweer tranche 2 gestart met een nieuwe groep bestuurders.

We laten zien dat we als beroepsgroep gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Daar hoort bij dat je je deur open zet en anderen een kijkje in jouw keuken geeft.” (Truus Vaes, voorzitter CvB IRIS, Heemstede – in Curré, 2016)