Over het transformatief docentschap in een stedelijke schoolcultuur

In de masterclass gelijke kansen in diverse klassen op 4 oktober a.s. gaat Iliass El Hadioui in op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. (Inschrijving staat nog open).

Stedelijke jongeren groeien op in verschillende leefwerelden. Op straat, in de stedelijke volkswijken, krijgen zij macho-masculiene codes mee: de bescherming van de eigen 'eer', 'respect', het voorkomen van gezichtsverlies en de perceptie van de vrouw als lustobject. Deze codes van de straat conflicteren met de leefwereld van de school, waar feminien-softe codes als zelfreflectie, zelfexpressie, zelfevaluatie en zelfontplooiing steeds belangrijker zijn geworden. Hierdoor ontstaat een pijnlijke pedagogische mismatch. Stedelijke jongeren met een straatsocialisatie en suburbane docenten met een burgersocialisatie houden elkaar in een wurggreep. De gevolgen: overlastgevend gedrag in de klas, een lager onderwijsniveau en een grotere kans op voortijdig schoolverlaten.

Hoe laveren  stedelijke jongeren tussen de (verborgen en uitgesproken) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup zoals de straatcultuur en hun schoolcultuur?  El Hadioui laat zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hun ladder. Deze transformatie van een slachtofferhouding naar veerkrachtigheid ontstaat niet automatisch en overal. 

Download

Over de spreker
Stadssocioloog en onderwijsdenker Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings -en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Ten slotte is hij als onderzoeksleider Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

4fdbe4d511

Datum: 4 oktober 2017

Tijd: 15:00 uur - 17:30 uur (na afloop is er een dinerbuffet)

Locatie: Igluu Eindhoven

Kosten: 50,- euro

Meer informatie & inschrijven