Het Netwerk Huisacademies gaat weer van start op 12 oktober!

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies.

Het netwerk heeft momenteel meer dan 50 leden uit het PO en het VO en komt vier keer per jaar bijeen. De VO-raad en de PO-Raad bieden het netwerk administratieve en logistieke ondersteuning.

De eerste bijeenkomst van het netwerk is op 12 oktober van 10:00 tot 12:00 uur in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst verzorgt Jaap Lakerveld (Universiteit Leiden) een Masterclass over de impact van academies. Ook staat het aanbod van academies – hoe kom je tot een aanbod dat aansluit bij de behoeften van leraren, schoolleiders en bestuurders – op de agenda. Scholen kunnen zich aansluiten bij het netwerk door zich op te geven bij Simone van der Reep (PO-raad).

Wilt u zich aansluiten bij het netwerk? Geef u dan op bij Simone van der Reep E-mail: s.vanderreep@poraad.nl .

Agenda bijeenkomsten:

  • Donderdag 12 oktober 2017: Impact van de huisacademie
  • Dinsdag 12 december 2017: Professionele leergemeenschappen
  • Maandag 12 maart 2018: Strategische functie van de huisacademie
  • Donderdag 31 mei 2018: Werkvormencarrousel met etentje