Talentontwikkeling vinden we in het onderwijs voor leerlingen erg belangrijk. Maar hoe staat het ervoor met talentontwikkeling van docenten? Oriëntatie op leiderschap is gericht op docenten uit het voortgezet onderwijs met de interesse om teamleider of rector te worden. Dit leertraject biedt docenten de unieke gelegenheid zich te oriënteren richting een leidinggevende functie en tevens te ervaren wat een dergelijke positie inhoudt.

Voor wie:
De leergang ‘Oriëntatie op leiderschap’ is ontwikkeld voor ambitieuze docenten die de mogelijkheden willen verkennen voor een toekomstige leiderschapsfunctie binnen het onderwijs. De deelnemers doen dit samen met zijn of haar leidinggevende die gedurende de gehele periode een context creëert waarin de docent kan leren en experimenteren en helpt in het proces van reflecteren en keuzes maken.

Doel:
Het doel van dit programma is om ambitieuze docenten inzicht te geven in (hun) leiderschap, zodat zij in staat zijn een bewuste keuze te maken ten aanzien van een loopbaanstap naar een leidinggevende positie in het onderwijs. Docenten krijgen zicht op hun drijfveren en ambities ten aanzien van leiderschap. Zij ontdekken waartoe zij leiding willen geven, wat hun kwaliteiten zijn en wat te doen wanneer het spannend wordt. Tevens krijgen docenten zicht in wat een leidinggevende positie in school betekent en ontwikkelen zij een leidinggevend perspectief. Aan dit leertraject nemen in totaal per groep 20 docenten deel. Het programma neemt de uitgangspunten van het LOB programma voor leerlingen als leidraad. Bij loopbaan oriëntatie en begeleiding wordt een cyclus van loopbaanleren doorlopen; een proces van voortdurend actief en bewust werken aan een zelfbeeld en zelfontwikkeling om ‘klaar’ te zijn op het moment van loopbaankeuzes.

Data bijeenkomsten:
Het leertraject bestaat uit vier bijeenkomsten. Elke bijeenkomst vindt plaats van 16:00 tot 20:00 uur: 

16 april 2018 
4 juni 2018
17 september 2018 
5 november 2018

Het programma heeft een studielast van in totaal 30 uur.

Inschrijven en meer informatie

Schrijf u in voor Orientatie op Leiderschap 2018.