Deze webinar is reeds afgelopen. De video zal t.z.t. op VOnkel geplaatst worden.

Programmaonderdelen;

Deel 1: Actuele context. Waarom is een visie in deze tijden belangrijk?

Deel 2: Het visievierluik

Deel 3: Drijfveren en kernwaarden

Deel 4: Hoe ontwikkel je een visie?

Deel 5: Hoe geef je, je visie vleugels?

 

Elk deel begint met een korte presentatie van de theorie, waarna er een opdracht volgt en er ruimte is voor Q&A.

Om de theorie van Hans van der Loo direct toe te kunnen passen op uw eigen visie binnen de school raden wij u aan om uw visiestuk bij de hand te hebben tijdens de online webinar. Heeft uw school een visiestuk waar u trots op bent? En zou u het leuk vinden als Hans van der Loo uw visie gebruikt als voorbeeld? Stuur het dan op naar info@vo-academie.nl en misschien wordt uw visie wel gebruikt tijdens de webinar!

Over de webinar

De VO-academie organiseert de webinar ' Kus de visie wakker'. Spreker is Hans van der Loo. De webinar is interactief, u kunt tijdens de sessie vragen stellen. Daarnaast geeft Van der Loo een aantal kleine opdrachten om met de materie aan de slag te gaan.

Een belangrijke competentie voor schoolleiders is het (gezamenlijk) ontwikkelen van een visie. Wat is de bedoeling, wat is de essentie van de school? Door welke waarden laat de school zich leiden? Wat zijn specifieke en in de cultuur verankerde kernkwaliteiten? Hoe geef je als schoolleider richting aan de toekomst van de school? Op welke manier concretiseer en communiceer je deze visie? En hoe creëer je daarvoor commitment in alle lagen van de organisatie? Voor elke school spelen bij deze vragen weer andere omstandigheden: het verschilt of je in een krimpregio zit of juist te maken hebt met stadsproblematiek.

Hans van der Loo (co-founder betterday en EnergyFinder) is hoofdauteur van het boek ‘Kus de Visie wakker’. Hij was en is in meer dan 300 grote en kleine organisaties betrokken bij visieontwikkeling en de vertaling van een visie in concreet gedrag en gewenste prestaties. Aan de hand van een aantal concrete stappen geeft hij niet alleen aan hoe je samen met je medewerkers een krachtige visie kunt ontwikkelen, maar ook hoe je die vervolgens tot leven kunt brengen.

Hans 3.1 vs 1024x1024

Over Hans van der Loo

Hans van der Loo (1954) is geboren in Luxemburg en heeft daarna aan de Sorbonne (Parijs), de Universiteit Utrecht en Harvard Business School (Boston) gedragswetenschappen gestudeerd. Hij begon zijn carrière als universitair hoofddocent op het gebied van toekomstscenario’s aan de Universiteit Utrecht. Na een aantal jaren werkzaam te zijn in het bedrijfsleven maakte hij de switch naar het advies. Als partner bij & Samhoud, Pentascope en Turner hield hij zich in binnen- en buitenland bezig met gedrags- en cultuurverandering. Visie- en merkontwikkeling, strategieformulering en de vertaling daarvan in aangepast gedrag en gewenste prestaties waren zijn hoofdthema’s. Hij verrichtte opdrachten voor bedrijven en organisaties in zo’n beetje alle economische en maatschappelijke sectoren.

Sinds 2015 is hij samen met Patrick Davidson co-founder van twee adviesbedrijven: Betterday (gericht op versneld veranderen) en Energyfinder (gericht op het krijgen en behouden van energie).