Samen van en met elkaar leren. Dat is een van de uitgangspunten van de VO-academie. In de afgelopen jaren hebben we voor zowel schoolleiders als bestuurders intervisietrajecten gefaciliteerd zoals Lead&Learn en Lerend Leiderschap. Door schoolleiders op te leiden tot intervisiebegeleiders, willen we een impuls geven aan de verdere professionalisering van de sector door de sector.

Helaas is het niet meer mogelijk om zich aan te melden voor het pilottraject intervisiebegeleider. Via deze pilot worden dertig schoolleiders opgeleid tot startbekwaam intervisiebegeleider. Na afloop van dit traject kennen de deelnemers basisvaardigheden van het begeleiden van intervisiegroepen, de achterliggende theorieën rond intervisie en hebben zij de eerste vlieguren gemaakt als intervisiebegeleider. Het traject gaat uit van leren van en met elkaar en is geen individueel coachingstraject op intervisievaardigheden.

Deze pilot is bestemd voor schoolleiders uit het midden- en eindverantwoordelijk management uit het vo en met minimaal twee jaar ervaring als leidinggevende.