Veel organisaties worstelen met het vinden en behouden van voldoende, goed opgeleid personeel. Een grote groep babyboomers gaat de komende jaren met pensioen en het vinden van goed opgeleide vervangers is lastig, zeker nu de economie na een periode van stagnatie weer aantrekt. Technologische ontwikkelingen bieden niet op grote schaal een oplossing. Robotisering en ICT veranderen wel de aard van veel beroepen, maar de vraag naar menselijke arbeid blijft. Organisaties hebben dan ook steeds meer behoefte aan beleid dat hen kan helpen de juiste medewerkers aan te trekken, te behouden en in te zetten. Dit is het terrein van Human Resource Management, afgekort HRM.

Peoplemanagement in het onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt nog wel eens gedacht dat het bij peoplemanagement alleen gaat om het voeren van functioneringsgesprekken. Maar het is veel breder, zegt Eva Knies: “Natuurlijk is het van belang dat je het gesprek blijft aangaan met je medewerkers.Zo kun je hen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling of meedenken over de vraag hoe om te gaan met een klas met leerlingen die veel aandacht nodig hebben. Maar als team- of afdelingsleider moet je ook in staat zijn om de organisatiedoelen te vertalen naar een sectie of team en zorgen dat je mensen met elkaar in verbinding brengt. Op die manier houd je je mensen binnenboord” (Van Veen, 2018).

Peoplemanagement nader bekeken

Globaal gezegd doen leidinggevenden aan peoplemanagement als ze;
--> vormgeven aan personeelsbeleid in de breedste zin van het woord
--> leiderschapsgedrag tonen waarmee ze hun medewerkers ondersteunen.
(Knies & Leisink, 2017)

Het ontwikkeltraject People Management

De Universiteit Utrecht (met o.a. Prof. dr. Peter Leisink en Prof. dr. Eva Knies) heeft in opdracht van de VO-academie en Stap2 het nieuwe ontwikkeltraject People Management ontwikkeld. Het doel van traject is het versterken van people management in het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om ontwikkeling op drie niveaus:

  • Ontwikkeling van people management door de deelnemende schoolleiders uit het middenmanagement
  • Ontwikkeling van people management in de school
  • Ontwikkeling van people management in de sector als geheel

Dit ontwikkeltraject is speciaal ontwikkeld voor schoolleiders uit het middenmanagement (team- of afdelingsleiders) die leiding geven aan leraren en met hen de gesprekken in de gesprekscyclus voeren.

Deelnemen

Inmiddels is de tweede tranche van het leertraject People Management van start gegaanDe VO-academie overweegt om dit traject in 2019 weer te organiseren. Als u hierin geïnteresseerd bent kunt u dat aangeven in dit formulier, dan houden we u op de hoogte van een eventuele derde tranche.