31 mei verscheen op de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad het nieuwe katern ‘Een gemeenschappelijke missie: over het samenspel in de driehoek bestuur, toezicht en medezeggenschap’. Een stevig katern dat gedetailleerd ingaat op de diverse rollen van en de verhoudingen tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap. Naast de achtergronden en de theorie, staan in deze uitgave diverse interviews met bestuurders en toezichthouders -ook uit de gezondheidszorg- die ieder vanuit het eigen perspectief reflecteren op de samenwerking en hoe je je rol goed kunt vervullen. Het katern kunt u hieronder downloaden. Ontvangt u het katern liever in druk via de post? Stuur dan een mail naar info@vo-academie.nl o.v.v. 'aanvraag katern gemeenschappelijke missie'.

Hans de Wit, hoofd van de VO-academie, overhandigde het eerste exemplaar aan Mirjam Bunt, directeur-bestuurder van het Rhedens.

Uitr katern gem missie