Meerdere onderzoeken hebben het inmiddels aangetoond. De inzet van strategisch HRM leidt direct tot een beter welzijn van medewerkers en indirect verhoogt goed personeelsbeleid ook de onderwijskwaliteit. Peter Leisink, verbonden aan de Universiteit Utrecht, wil graag nog een extra stap zetten. “Het zou mooi zijn als we het personeelsbeleid van een school direct kunnen koppelen aan de ontwikkeling als professionele schoolorganisatie, de examenresultaten en andere indicatoren van talentontwikkeling van leerlingen. Dan hebben we het plaatje rond.”

Peter Leisink ‘is’ strategisch HRM. De hoogleraar publiceert regelmatig over management en organisatie van publieke dienstverlening en dan in het bijzonder hoe strategisch Human Resource Management kan bijdragen aan het creëren van publieke waarde in de zorg en het onderwijs. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers, professionele ontwikkeling, personeelsbeleid en arbeidsrelaties, motivatie van medewerkers in publieke organisaties. Je kunt Peter er bijna ’s nachts voor wakker maken.

Goed gesprek voorwaarde

“Bij strategisch HRM verbind je de onderwijsambities van een school aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers”, legt Peter uit. “Je kijkt dus vanuit meerdere perspectieven naar je personeelsbeleid. Daarbij is de rol van een team- of afdelingsleider ontzettend belangrijk. Die moet het gesprek aangaan met zijn of haar docenten over de visie en ambitie van een school en de ambities van medewerkers. Voorwaarde is natuurlijk dat er in de onderwijsorganisatie ruimte is om dat gesprek aan te gaan. Daar zit ook mijn persoonlijke drijfveer. Zorgen dat mensen dat gesprek aangaan.”

En als je dan het gesprek aangaat, zorg dan dat je begint op de inhoud van het onderwijs, aldus een tip van Peter. “Daar zit de intrinsieke motivatie van mensen in het onderwijs. Zorgen voor goed onderwijs aan hun leerlingen vanuit hun eigen passie voor het vak dat ze verzorgen. Vanuit die onderwijsinhoud kun je vervolgens ook verder praten over de persoonlijke doelen van een medewerker, de onderwijsambitie en het beleid van de school. De onderwijsinhoud is goed beschouwd de motor om als school een beweging te maken naar strategisch HRM.”

Welzijn medewerkers

Strategisch HRM heeft als belangrijkste doel het bevorderen en behouden van de professionaliteit en het welzijn van medewerkers. Zeker voor onderwijsorganisaties, waar de mens het belangrijkste kapitaal is, is goed personeelsbeleid een voorwaarde om de schoolambities te realiseren. Zaken als grip krijgen op werkdruk, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, de professionele ontwikkeling van docenten of versterken van de lerende cultuur. Scholen die serieus werk maken van hun personeelsbeleid, kunnen juist op dergelijke thema’s goed inspelen in samenhang met de schoolambities en de onderwijsvisie.

Onderwijskwaliteit omhoog

Ook de onderwijskwaliteit is gebaat bij de inzet van sHRM, zo is de overtuiging van Peter en zijn collega’s. “Dat is natuurlijk ook logisch. Een goed opgeleide docent die met plezier voor de klas staat, weet zijn of haar leerlingen veel meer te stimuleren om beter te presteren. En daarnaast zijn dat ook nog eens gemotiveerde medewerkers die willen bijdragen aan de onderwijsambitie van een school. Via het onderzoeksinstrument Spiegel Personeel en School zien wij op sectorniveau dat scholen die strategisch HRM inzetten, betere onderwijsresultaten boeken. Die relatie tussen personeelsbeleid en onderwijskwaliteit willen we nog duidelijker maken door te proberen een koppeling te maken tussen strategisch HRM, de ontwikkeling als professionele schoolorganisatie en de examenresultaten en andere indicatoren van talentontwikkeling van leerlingen. Dat is de volgende is stap.”

Leergang strategisch HRM

Eind mei was er een slotbijeenkomst voor al weer de vijfde leergang en nummer zes gaat van start in september. In de afgelopen jaren hebben circa 200 schoolleiders de leergang gevolgd. Deelnemers waarderen de leergang met een gemiddelde van 8,6 onder meer vanwege de praktische toepasbaarheid. De inschrijving voor de zesde leergang is inmiddels geopend.
Meer informatie over de leergang Strategisch HRM vindt u in het katern over SHRM.