In 2016 is het Schoolleidersregister VO (SRVO) namens de beroepsgroep gestart met een eigen digitaal ontwikkelregister. In het register staat de professionele ontwikkeling van schoolleiders centraal. Het register draait nadrukkelijk niet om puntentelling of strakke kaders rondom leeractiviteiten maar om kennisdeling, leiderschapsonderzoek en inspiratie op gebied van ontwikkelactiviteiten. Om het ontwikkelregister goed aan te laten sluiten bij de leiderschapsvraagstukken die op onze scholen spelen, wil SRVO graag meer inzicht in de ontwikkelwensen en –behoeften van schoolleiders.  

Uw mening is daarom van groot belang. Het beantwoorden van de vragen vraagt max.10 minuten van uw tijd en kan tot en met 29 september.
Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Voor vragen over deze vragenlijst kunt u contact opnemen met info@schoolleidersregistervo.nl.

Doe mee aan het onderzoek