Op donderdag 4 oktober is de eerste bijeenkomst van het pilottraject VO-intervisiebegeleider van start gegaan. Tot en met maart 2019 zullen 26 ervaren schoolleiders uit het midden- en eindverantwoordelijk management zich onderdompelen in de wereld van intervisiebegeleiding. Zo kunnen zij collega’s binnen en buiten de school ondersteunen in het leren van en met elkaar.

Samen van en met elkaar leren

Intervisie is een vorm van collegiaal leren waarin professionals met elkaar problemen en vragen uit hun dagelijkse werkpraktijk bespreken. In de afgelopen jaren heeft de VO-academie voor zowel schoolleiders als bestuurders intervisietrajecten gefaciliteerd zoals Lead&Learn en Lerend Leiderschap. Om een impuls te geven aan de verdere professionalisering van de sector door de sector, hebben we besloten om schoolleiders op te leiden tot intervisiebegeleiders.

Een interessante berg

Er is geen twijfel over mogelijk dat de deelnemers een uitdagend programma tegemoet gaan. Gedurende het traject zullen zij zich de basisvaardigheden van het begeleiden van intervisiegroepen door trial en error eigen maken en de achterliggende theorieën rond intervisie bestuderen. Tijdens de startbijeenkomst werd echter wel duidelijk dat de deelnemers deze uitdaging ook met beide handen aangrijpen. De nieuwsgierigheid van de groepen hing bijna tastbaar in de lucht en er werden direct al scherpe en activerende vragen gesteld aan de begeleiders. Een van de deelnemers gaf aan dat het begeleiden van een intervisie ontzettend veel met zich mee brengt. “Het is een hoge maar zeer interessante berg om te beklimmen!”