Het SRPO heeft begin 2019 de vraag “Draagt een schoolleidersopleiding bij aan beter functionerende schoolleiders” voorgelegd aan de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In het kort kan deze vraag als volgt beantwoord worden: professionalisering van schoolleiders doet er toe, voor de individu, de schoolorganisatie en de medewerkers, maar er is nog geen bewijs dat dit doorwerkt op de onderwijskwaliteit. 
 

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de schoolleidersopleidingen in de brede zin. Een van de bronnen die geraadpleegd is door de Kennisrotonde, is de reviewstudie “De lerende schoolleider: effecten van professionalisering”. Dit onderzoek is in 2017 uitgevoerd door Meta L. Krüger & Inge Andersen in opdracht van de VO-academie en NRO. In deze reviewstudie is het bestaande wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de professionaliseringsactiviteiten van schoolleiders op hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de school in kaart gebracht. Wilt u meer weten over onderzoek dat er al gedaan is omtrent dit thema? Lees dan hier de publicatie ‘De lerende schoolleider’.

Uit de bronnen geraadpleegd door de Kennisrotonde, blijkt dat er meer onderzoek nodig is naar de effecten van professionalisering op de onderwijskwaliteit. Desondanks blijkt dat opleiding en professionalisering op diverse manieren aan het functioneren van schoolleiders en de schoolorganisatie bijdraagt. Het leidt bijvoorbeeld tot meer kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijskundig leiderschap en schoolverbetering. Daarnaast draagt het bij aan de self-efficacy van schoolleiders, de eigen overtuiging dat schoolleiders onderwijsverbeteringen kunnen realiseren. Ook wordt er door scholing meer tijd besteed aan onderwijskundige taken en het bevorderen van de professionele leeromgeving voor het personeel. Bent u benieuwd naar het uitgebreide antwoord op de vraag? Deze kunt u vinden op de pagina van de Kennisrotonde