Hoe creëren en onderhouden we een lerende houding bij onszelf en onze collega’s? Met deze vraag als leidraad ontwikkelde het Schoolleidersregister VO (SRVO) een aantal methodieken en handvatten om schoolleiders die meer regie willen nemen over hun eigen leren te ondersteunen. Omdat uit onderzoek blijkt dat met elkaar reflecteren positieve invloed heeft op de kwaliteit van leren, zijn schoolleiders in een pilot van het SRVO aan de slag gegaan met het voeren van reflectiegesprekken.  Om dit in goede banen te leiden, is een deel van onze VO-managementcoaches door het SRVO bijgeschoold tot procesbegeleider van reflectiegesprekken. 
 

Hoe ziet een reflectiegesprek eruit?

Er is gekozen om de reflectiegesprekken vorm en houvast te geven door keuze aan te bieden uit drie verschillende reflectiemethodieken: waardecreatie, appreciative inquiry en dynamisch reflecteren. Deze drie methodieken verschillen in aanpak, zodat iedere schoolleider een methode kan kiezen die past bij zijn of haar persoonlijke leerstijl en -vraag. Voor al deze methodieken geldt dat het gesprek gevoerd wordt tussen drie schoolleiders met ieder hun eigen rol: de inbrenger, de gespreksleider en de waarnemer. Het uitgangspunt is dat het regelmatig samen voeren van een reflectiegesprek helpt met het bepalen van de koers en het gerichter ondernemen van acties, om zo uiteindelijk als beroepsgroep krachtiger te worden.

Bent u benieuwd wat het voeren van een reflectiegesprek voor uw persoonlijke ontwikkeling kan betekenen? Of wilt u meer informatie over de reflectiemethodieken en de procesbegeleiders? Lees dan onderstaand artikel.