Een Collegiale bestuurlijke visitatie is een krachtig instrument voor besturen en bestuurders om stappen te zetten in verdere professionalisering. Door met collega-bestuurders het gesprek aan te gaan doet u nieuwe ideeën en inzichten op en heeft u de mogelijkheid te reflecteren op het eigen bestuurlijk denken en handelen. Om meer houvast te bieden tijdens de zelfevaluatie en de visitatie is het Richtsnoer voor collegiale bestuurlijke visitaties recent aangescherpt.

Het richtsnoer dient als extra structuur en houvast voor de deelnemers van het traject Collegiale bestuurlijke visitatie tijdens het uitvoeren van de zelfevaluatie en de uitvoering van de visitatie zelf. In deze herziene versie is de inhoud geactualiseerd en concreter gemaakt. Met name het visitatiekader is opnieuw vormgegeven zodat  de verschillende bestuurlijke thema’s, waar het visitatiekader uit bestaat, en de concrete suggesties die als voorbeelden kunnen dienen voor de lezer nog beter toepasbaar zijn. Onderaan deze pagina kunt u het herziene richtsnoer downloaden.
 

Bent u benieuwd hoe andere onderwijsbestuurders denken en handelen? Neem dan als bestuur of bestuurder deel aan het traject Collegiale bestuurlijke visitatie en geef uw eigen professionele ontwikkeling een stevige impuls. De gesprekken tussen de visitatoren en ontvangende bestuurders, leiden tot zelfreflectie, geven nieuwe inzichten en bieden de mogelijkheid om nieuwe ideeën direct te toetsen bij collega’s. December 2019 en mei 2020 zullen weer twee groepen van start gaan: