Vanaf 29 oktober 2019 kunnen onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een school in het PO, VO of MBO via een pilot een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Waar deze publicaties voorheen lastig te bereiken waren, en ook vaak duur waren om toegang tot te krijgen, wil deze pilot de toegang tot wetenschappelijke publicaties vergroten. VO-academie is erg blij met dit nieuws en hoopt dan ook dat zoveel mogelijk bestuurders, schoolleiders en docenten gebruik zullen maken van deze mooie kans. 

De VO-raad, PO-Raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben de handen ineen geslagen. In de eenjarige pilot bieden zij alle bestuurders, schoolleiders en leraren een jaar lang gratis toegang tot de wetenschappelijke database ‘EBSCO Education Source’. Hierin zijn meer dan een miljoen Engelstalige wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te vinden.

VO-academie heeft als onderdeel van de VO-raad de afgelopen jaren waar mogelijk het gebruik van wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd door o.a. het delen van actuele onderzoeken, door zelf onderzoeken te initiëren, en door het toepassen van recent wetenschappelijk onderzoek in onze leeractiviteiten. Gelijktijdig werd ook door de VO-academie de belemmering ervaren dat veel artikelen niet zomaar toegankelijk waren voor belangstellende schoolleiders en bestuurders. VO-academie ziet dan ook in deze pilot een mooie kans voor schoolleiders en bestuurders om zelf meer met wetenschappelijk onderzoek aan de slag te gaan. Tevens zal ook ter ondersteuning komend kalenderjaar door de VO-academie weer worden ingezet op het thema ‘wetenschap’ ten behoeve van de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders en nieuwe activiteiten worden ontwikkeld.
 

Aanmelden

Deelname aan de pilot is mogelijk voor alle geïnteresseerden die werkzaam zijn op een school in het po, vo of mbo. Met de toegang tot ‘Education Source’ krijgen leraren en andere onderwijsprofessionals nog meer mogelijkheden in handen om hun onderwijs kennisgedreven (ook wel ‘evidence-informed’) te verrijken.

Aanmelden kan via de website voordeleraar.nl

De initiatiefnemers willen het komende jaar de behoefte aan en het gebruik van wetenschappelijke publicaties in kaart brengen. Daarom worden deelnemers aan de pilot uitgenodigd om hun bevindingen een aantal keer via korte vragenlijsten te delen. Hiermee ontstaat een beeld van wat er nodig is om de toegang tot wetenschappelijke publicaties te faciliteren en eventueel structureel aan te kunnen bieden.