In de dagelijkse onderwijspraktijk lopen we allemaal wel eens tegen vragen aan waar het antwoord wellicht wel op gevonden is, maar bij u (nog) niet bekend is. Kennis uit onderzoek kan u verder helpen bij bijvoorbeeld uw schoolbeleid, maar ook bij vragen over differentiatie binnen de klas. Met behulp van de Kennisrotonde van het NRO kunt u uw onderwijs verrijken met kennis uit onderzoek. 

De Kennisrotonde is het online loket van het NRO voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of een lerarenopleiding, kan vragen stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten.  

Recent is via de Kennisrotonde ook een vraag gesteld over de relatie tussen professionalisering van schoolleiders en de onderwijskwaliteit. Uit de beantwoording van de vraag: ‘In hoeverre leidt professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs tot kwalitatief goed onderwijs?’ kwam onder andere naar voren dat professionalisering van schoolleiders kan bijdragen aan een betere uitvoering van het vak van schoolleider. Dit kan indirect bijdragen aan een verbetering van de onderwijskwaliteit en de leerprestaties van leerlingen. Gelijktijdig blijkt ook dat er nog onvoldoende onderzoek is verricht naar een direct verband tussen professionalisering van schoolleiders en onderwijskwaliteit in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Vervolgonderzoek is dus gewenst.  

Benieuwd naar het volledige antwoord op deze vraag? Lees dan het rapport van de Kennisrotonde. Meer weten over de Kennisrotonde, eerdere vragen en antwoorden bekijken of zelf een vraag stellen? Ga dan direct naar de website van het NRO.